آرشیو سال 93-92 درس خارج فقه
استاد مصطفی اشرفی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مئونه بودن دين 93/03/13
رفع مئونه 93/03/12
مئونه و عنصر ... 93/03/10
مئونه بودن حج... 93/03/07
مرگ در اثناي ... 93/03/05
خمس خانه 93/03/03
زيادي ذخيره/ ... 93/02/31
مصاديق مئونه/... 93/02/30
مفهوم مئونه/ ... 93/02/29
خمس خانه/ ربح... 93/02/28
استثناي ابزار... 93/02/27
استثناي مئونه... 93/02/24
استثناي مئونه... 93/02/22
مبدء سال خمسي... 93/02/21
مبدء سال خمسي 93/02/20
استثناي ابزار... 93/02/17
خمس سرمايه 93/02/16
خمس در معامله... 93/02/15
خمس در بيع خي... 93/02/14
خمس در صورت خ... 93/02/10
خمس مشاغل متع... 93/02/09
شيوه محاسبه خ... 93/02/08
شيوه محاسبه خ... 93/02/07
خمس نمو درختا... 93/02/06
بالا رفتن قيم... 93/02/03
بالا رفتن قيم... 93/02/02
صور بالا رفتن... 93/02/01
خمس زياده قيم... 93/01/30
خريد مال غير ... 93/01/27
خمس مال بعد ا... 93/01/26
خمس اجاره چند... 93/01/25
خمس در عوض خل... 93/01/24
خمس در وصيت و... 93/01/23
مدار زماني اس... 93/01/20
خمس ارباح مک... 93/01/19
خمس ارباح مک... 93/01/18
خمس ارباح مک... 93/01/17
خمس کافر ذمي ... 92/12/21
خمس کافر ذمي ... 92/12/20
خمس کافر ذمي ... 92/12/19
خمس کافر ذمي ... 92/12/18
قلع غرس و بنا... 92/12/17
خمس کافر ذمي ... 92/12/14
خمس کافر ذمي ... 92/12/13
معناي رد مظال... 92/12/12
اختلاط بعد از... 92/12/11
خلط مجهول الم... 92/12/10
تبين مالک بعد... 92/12/07
تبين مالک بعد... 92/12/06
اختيار اخراج ... 92/12/05
مال غير در ذمه 92/12/04
مثلي بودن مال... 92/12/03
حق غير در ذمه... 92/11/30
ترديد بين مال... 92/11/29
علم به مقدار ... 92/11/28
علم به مالک و... 92/11/27
علم به مالک و... 92/11/26
علم به مالک و... 92/11/21
جريان قاعده ي... 92/11/20
علم به مالک و... 92/11/19
لزوم اذن در ت... 92/11/16
فرع دوم مال م... 92/11/15
فرع دوم مال م... 92/11/14
مقدار مال مخت... 92/11/13
اطلاق صدقه بر... 92/11/12
بررسي روايات ... 92/11/09
بررسي روايات ... 92/11/07
روايات خمس ما... 92/11/06
خمس مال حلال ... 92/11/05
مال غرق شده د... 92/11/02
غواصي در رودخ... 92/11/01
خمس غوص و شرا... 92/10/30
غوص يا بحر؟نص... 92/10/25
خمس غوص يا بح... 92/10/24
نصاب کنز/ اشت... 92/10/23
پيدا کردن گنج... 92/10/22
گنج هاي متعدد 92/10/21
گنج در زمين م... 92/10/18
کنز در زمين م... 92/10/17
کنز در زمين م... 92/10/16
گنج در زمين خ... 92/09/27
عقلائي بودن ا... 92/09/26
گنج در زمين خ... 92/09/25
92/09/24
سکه هاي داراي... 92/09/23
گنج در زمينها... 92/09/20
کنز در اراضي ... 92/09/18
نوع زمين گنج ... 92/09/17
خمس کنز و شرا... 92/09/16
خمس گنج 92/09/13
شک در بلوغ نص... 92/09/12
تجارت و سود ب... 92/09/11
تغيير هيئت مع... 92/09/10
استخراج معدن ... 92/09/09
مالک معدن 92/09/06
اخراج معدن تو... 92/09/05
شبهه موضوعيه ... 92/09/04
معدن رها شده ... 92/09/03
مواد معدني ره... 92/09/02
خمس معدن رها ... 92/08/29
تعدد مکان و ج... 92/08/06
خمس معادن متعدد 92/08/05
اعراض در اخرا... 92/08/04
استخراج معدن ... 92/08/01
کسر هزينه ها ... 92/07/30
استثناي مئونه... 92/07/29
نصاب معدن 92/07/28
اشتراط نصاب د... 92/07/27
اخراج خمس معد... 92/07/23
خمس معدن و مس... 92/07/22
خمس معادن 92/07/20
آيا «آن» في ن... 92/07/17
بيان وجود «آن... 92/07/16
غصبي نبودن غن... 92/07/15
ادامه بحث اين... 92/07/13
غصبي نبودن غن... 92/07/10
حکم مال بغاة 92/07/09
مال ناصبي، غن... 92/07/08
حکم مال ناصبي 92/07/07
بحث در آيات خ... 92/07/06
جهاد ابتدائي ... 92/07/03
اقوال در مورد... 92/07/02
حکم غنائم در ... 92/07/01
اشتراط اذن ام... 92/06/31
غنائم در جنگ ... 92/06/30
استثناي سوم خ... 92/06/27
مسثنيات غنيمت 92/06/25
موافقان و مخا... 92/06/24
تعداد موارد خ... 92/06/23
ادله ملکيت مع... 92/06/20
خمس متعلق به ... 92/06/19
ادامه جهات بح... 92/06/18
آيات داله بر ... 92/06/17
کتاب الخمس و ... 92/06/16

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo