آرشیو سال 94-93 درس خارج فقه
استاد مصطفی اشرفی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
غنا/ مستثنيات... 94/03/12
غنا/ مستثنيات... 94/03/11
غنا/ مستثنيات... 94/03/10
غنا/مستثنيات ... 94/03/09
غنا/ آلات لهو 94/03/06
غنا/آلات موسي... 94/03/05
غنا 94/03/04
غنا 94/03/03
غنا 94/03/02
غنا 94/02/30
غنا 94/02/29
غنا 94/02/28
بيع ميته 94/02/27
بيع ميته 94/02/22
بيع ميته 94/02/21
انتفاع و بيع ... 94/02/20
انتفاع و بيع ... 94/02/19
انتفاع و بيع ... 94/02/16
بيع ميته 94/02/15
بيع مني/ بيع ... 94/02/14
بيع مني 94/02/13
بيع ارواث طاه... 94/02/09
راه جمع بين ر... 94/02/08
راه جمع بين ر... 94/02/07
بيع شحوم/ راه... 94/02/06
بيع لحوم و شح... 94/02/05
بيع بول حيوان... 94/02/01
بول ابل جلاله... 94/01/30
ادله حرمت ابو... 94/01/29
معناي حرمت در... 94/01/26
معناي حرمت بيع 94/01/25
ابوال حرام گو... 94/01/24
انواع مکاسب/ ... 94/01/23
بررسي روايت ت... 94/01/22
بررسي و تحليل... 94/01/19
بررسي و تحليل... 94/01/18
روايات آغاز م... 94/01/17
مقدمه مکاسب م... 94/01/16
مصرف انفال 93/12/25
انفال در عصر ... 93/12/24
موارد انفال 93/12/23
موارد انفال 93/12/19
موارد ديگر ان... 93/12/18
دومين مورد ان... 93/12/17
دومين مورد ان... 93/12/11
مفهوم انفال/ ... 93/12/10
انفال 93/12/09
تکمله تحليل 93/12/05
نظر استاد در ... 93/12/04
جمع بندي استا... 93/12/03
جمع بندي رواي... 93/12/02
راه جمع روايا... 93/11/28
راه جمع روايا... 93/11/27
تحليل خمس/ ضر... 93/11/26
نقد و بررسي ر... 93/11/25
بررسي روايات ... 93/11/21
استدراک احتسا... 93/11/20
انتقال خمس/ م... 93/11/14
پرداخت خمس از... 93/11/13
نقل خمس و احک... 93/11/12
نقل خمس و احک... 93/11/11
نقل خمس 93/11/07
عزل خمس توسط ... 93/11/06
حکومت اسلامي/... 93/11/05
ولايت فقيه و ... 93/11/04
ولايت فقيه و ... 93/10/30
حکومت در عصر ... 93/10/29
اختصاص خمس به... 93/10/28
اختصاص خمس به... 93/10/27
لزوم اذن مجته... 93/10/23
نظر صاحب جواه... 93/10/22
سهم امام در ع... 93/10/21
سهم امام در ع... 93/10/20
خمس به واجب ا... 93/10/16
احتيال 93/10/15
اثبات سيادت/ ... 93/10/14
اثبات سيادت 93/10/13
سادات مادري/ا... 93/10/09
اختصاص خمس به... 93/10/08
مقصود از بني ... 93/10/07
وجوب بسط 93/09/18
مستضعف شيعه/ ... 93/09/16
اشتراط عدالت/... 93/09/15
شرط فقر در يت... 93/09/11
شرط ايمان ساد... 93/09/10
سهم خدا/ ذي ا... 93/09/09
سهم خدا/ ذي ا... 93/09/08
روايت حماد بن... 93/09/04
استدراکات بحث... 93/09/03
نکات پاياني ب... 93/09/02
ادله تعلق خمس... 93/09/01
تعلق خمس به م... 93/08/27
روايات داله ب... 93/08/26
ادله تعلق خمس... 93/08/25
اقوال در مصار... 93/08/24
دو قول در مصر... 93/08/20
تعلق خمس به ا... 93/07/29
خمس غوص کاسب/... 93/07/28
خمس غوص کسبي 93/07/27
خريد کنيز يا ... 93/07/26
مصالحه خمس/ ت... 93/07/22
خمس سود مال د... 93/07/20
انواع تعلق خم... 93/07/19
کيفيت تعلق خم... 93/07/15
فروش تمام يا ... 93/07/14
احکام تصرف در... 93/07/12
جواز تصرف و ب... 93/07/08
جواز پرداخت ب... 93/07/07
پرداخت خمس از... 93/07/06
کيفيت تعلق خم... 93/07/05
تعلق خمس به عين 93/07/01
جبران خسارت و... 93/06/31
تلف بعض اموال... 93/06/30
جواز تاخير اد... 93/06/29
جواز تاخير اد... 93/06/25
جواز تاخير اد... 93/06/24
استثناي دين ا... 93/06/23
استثناي دين ا... 93/06/22
سخني در باب ت... 93/06/19

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo