آرشیو سال 87-86 درس تفسیر
حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
ايات 73 تا 75 ...87/03/08
ايات 73 تا 75 ...87/03/07
ايات 71 تا 75 ...87/03/06
ايات 71 تا 72 ...87/03/05
ايات 71 تا 72 ...87/03/04
ايه 70 سوره ا...87/02/29
ايه 70 سوره ا...87/02/28
ايه 70 سوره ا...87/02/25
ايه 70 سوره ا...87/02/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo