آرشیو سال 97-96 درس خارج اصول
حضرت آيت‌الله سید موسی شبیری زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
آيه 119و 145 ... 96/09/22
آيه 145 سوره ... 96/09/21
آيه 115 سوره ... 96/09/20
بررسي عبد الا... 96/09/19
آيه 115 سوره ... 96/09/18
آيه 15 سوره ا... 96/09/14
بررسي آيه 15 ... 96/09/13
آيه 15 سوره ا... 96/09/12
آيه 15 سوره ا... 96/09/11
بررسي آيه هفت... 96/09/08
بررسي آيه هفت... 96/09/07
بررسي آيه هفت... 96/09/05
برائت /شكوك /... 96/09/04

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo