آرشیو سال 96-95 درس خارج اصول
استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
خلاصه مباحث96/02/25
سند روايت ثوا...96/02/02
خلاصه مباحث96/01/30
خلاصه مباحث96/01/29
خلاصه مباحث96/01/28
خلاصه مباحث96/01/27
احتمالات در م...96/01/26
عدم ثبوت نقل ...96/01/21
روايتي ديگر ظا...96/01/20
خلاصه مباحث96/01/19
خلاصه مباحث96/01/16
خلاصه مباحث95/12/24
خلاصه مباحث95/12/08
خلاصه مباحث95/12/02
خلاصه مباحث95/12/01
خلاصه مباحث95/11/30
خلاصه درس95/11/20
خلاصه95/11/19
خلاصه مباحث95/11/18
خلاصه مباحث95/11/17
وجوه حمل بر ا...95/11/16
روايت عبد الله ...95/11/13
در اين جلسه ...95/11/12
خلاصه مباحث95/11/11
خلاصه مباحث95/11/10
ادامه بحث95/11/09
روايت عبد الله ...95/11/06
خلاصه مباحث95/11/05
روايت الوقوف ...95/10/12
طوائف اخبار اح...95/10/11
كلام شهيد ص...95/10/08
استدلال به آيه...95/10/07
روايات مفسّر ا...95/10/06
آيه شريفه اط...95/10/05
كلام شهيد ص...95/10/04
تفسير آيه و جا...95/10/01
كلام شهيد ص...95/09/30
جاهدوا في ال...95/09/29
خلاصه بحث95/09/28
كلام شيخ طو...95/09/24
استدلال به «و...95/09/23
آيه وَلاَ تُلْقُواْ بِأَ...95/09/22
ادله احتياط95/09/21
خلاصه مباحث95/09/20
ورود وجوب دف...95/09/17
وجه مسلك ح...95/09/16
خلاصه مباحث95/09/15
قاعده قبح عقا...95/09/14
خلاصه مباحث95/08/24
ادامه بحث95/08/23
كلام شهيد ص...95/08/22
برائت عقلي95/08/18
محصل كلام در...95/08/16
توضيح وحدت ...95/08/15
جريان استصحا...95/08/12
خلاصه مباحث95/08/11
تكمله اي براي...95/08/10
اشكال سوم بر...95/08/09
خلاصه مباحث95/08/05
تمسك به اجما...95/08/04
خلاصه بحث95/08/03
خلاصه بحث95/08/02
مروري دوباره ...95/08/01
خلاصه مباحث95/07/27
خلاصه بحث95/07/26
خلاصه بحث95/07/25
خلاصه مباحث95/07/07
خلاصه مباحث95/07/06
خلاصه مباحث95/07/05
خلاصه مباحث95/07/04
بحث دلالي ح...95/07/03
خلاصه مباحث95/06/31
حديث اطلاق95/06/28
خلاصه مباحث95/06/27
خلاصه مباحث95/06/24
خلاصه مباحث95/06/23

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo