آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-فقه القرآن
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
فقه القرآن 97/07/03
فقه القرآن 97/07/02
فقه القرآن 97/06/14
فقه القرآن 97/06/13
فقه القرآن 97/06/12
فقه القرآن 97/06/11
فقه القرآن 97/06/10

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo