آرشیو سال 97-96 درس اسفار
استاد اسحاق‌نیا
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
استدلال منكرا... 96/10/20
بررسي ديدگاهه... 96/10/19
ادامه بيان دي... 96/10/18
نظريات گوناگو... 96/10/17
دليل بر ابداع... 96/10/13
دليل بر ابداع... 96/10/12
استدلال ملا ص... 96/10/11
معادوحشر تبعي... 96/10/10
تفسير ملاصدرا... 96/10/06
نقد سخن فخر 96/10/05
نقد ملاصدرا ب... 96/10/04
استدلالت فخر ... 96/10/03
بررسي نظريه م... 96/09/29
نقل و نقد سخن... 96/09/28
بيان ونقد سخن... 96/09/27
نظريه ابن سين... 96/09/26
سعادت و شقاوت... 96/09/22
سعادت وشقاوت ... 96/09/21
اوصاف عنقاء 96/09/20
ويژگي هاي عقل... 96/09/19
عقل فعال 96/09/14
برهان بر تبدي... 96/09/13
حصول عقل فعال 96/09/12
تقابل حضرات خمس 96/09/08
مانع پنجم درك... 96/09/07
خلو برخي از ن... 96/09/05
منشأ شقاوت اخ... 96/08/08
شقاوت پيشگان 96/08/07
شقاوت عقلي 96/08/03
كمترين معارف ... 96/08/02
سعادت نفوس كا... 96/08/01
راهكار رسيدن ... 96/07/30
راهكار سعادت ... 96/07/26
راه رسيدن نفس... 96/07/25
ماهيت سعادت ح... 96/07/23
ادراك محسوس 96/07/19
ادراك كليات و... 96/07/18
ويژگي هاي ادر... 96/07/17
معاد روحاني و... 96/07/16

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo