آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-کتاب الصلاة
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ميته نبودن /شرائط لباس مصلي... 97/08/01
كيفيّت تعلّق زكات/ادامه مسأ... 97/07/30
ادامه مسأله نهم (كيفيت تعلّ... 97/07/29
ادامه مسأله نهم /اباحه/شرائ... 97/07/28
مسأله نهم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/24
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/23
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/22
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/21
ادامه مسأله هشتم /اباحه/شرا... 97/07/17
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/16
مسأله هفتم و هشتم /اباحه/شر... 97/07/15
مسأله هفتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/14
مسأله ششم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/10
مسأله سوم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/09
مسأله دوم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/08
مسأله دوم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/07
مسأله 1 و 2 /شرائط لباس مصل... 97/07/03
مسأله أول /شرائط لباس مصلي/... 97/07/02
اباحه/حكم تعلّق حقّ غير /شر... 97/06/14
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/13
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/12
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/11
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/10
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/07
شرط أول و دوم (طهارت و اباح... 97/06/06

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo