آرشیو سال 95-94 درس طب در روایات
استاد عباس تبریزیان
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
ادامه بحث درم...95/03/05
ادامه بحث درم...95/03/04
درمان غلبه‌ي ...95/03/03
ادامه بحث درم...95/02/29
ادامه بحث درم...95/02/28
ادامه بحث درم...95/02/27
طبائع چهارگانه...95/02/26
علائم غلبه دم ...95/02/22
طبائع چهارگانه...95/02/21
ادامه بحث دارو...95/02/19
ادامه داروي ...95/02/18
داروي شافيه ...95/02/13
ادامه داروي جا...95/02/12
مركب چهار – ...95/02/11
غمز و تمريخ –...95/02/05
داروي آمادگي ...95/01/28
سويق95/01/24
داروي صفرابر ...95/01/23
ادامه بحث داغ...95/01/21
درمان با گوش...95/01/17
درمان با سنج...95/01/16
درمان با انار – ...95/01/15
داروي مركب ...94/12/18
داروي مركب د...94/12/17
داروي جامع - ا...94/12/16
درمان با انار - ...94/12/15
داروي تقويت ع...94/12/11
برگ چغندر – ...94/12/10
داروي هوش –...94/12/09
شنبليله – آو...94/12/08
ادامه بحث هل...94/12/01
سناي مكي –...94/11/28
ادامه بحث س...94/11/26
درمان با سياه...94/11/25
داروي باه زنان ...94/11/24
داروي خواب آو...94/11/19
داروي صرع – ...94/11/18
داروي طُرَيفِل ...94/11/14
داروي باه مردا...94/11/13
ادامه بحث درم...94/11/12
داروي معده – ...94/11/11
داروي فتق – د...94/11/10
داروي سرد ك...94/11/06
داروي شيرافزا...94/11/05
شيرين درماني...94/10/30
داروي سياتيك...94/10/29
داروي گوش – ...94/10/23
داروي امام كا...94/10/22
داروي سودابر ...94/10/21
قرص مفاصل –...94/10/20
داروي قند – اد...94/10/19
درمان پوسيد...94/10/16
درمان با نشره ...94/10/15
داروي صاف ك...94/10/06
ادامه بحث دعا...94/10/02
ادامه بحث درم...94/10/01
ادامه بحث درم...94/09/28
ادامه بحث عد...94/09/10
ادامه بحث خط...94/09/09
ادامه بحث خط...94/09/08
اختيار طبيب –...94/09/07
لزوم درمان بيم...94/09/06
اعتقاد در درما...94/09/05
ادامه بحث پره...94/09/04
درمان با حرام ...94/09/03
ادامه بحث مقد...94/09/02
ادامه بحث مقد...94/09/01
مقدمه طب ا...94/08/27

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo