اخبار سال 1388
بروز رسانی آرشیو درس فقه آیت الله جوادی 88/12/11
مجموع 55 متن درس فقه آیت الله جوادی (مبحث خیارات) از تاریخ 88/07/29 تا 88/11/12 بر روی سایت قرار گرفت
برای مشاهده درس ها اینجا کلیک کنید

بروز رسانی آرشیو درس مرحوم آیت الله بهجت 88/12/09
متن درس های فقه آیت الله بهجت از تاریخ 87/11/16 تا تاریخ 88/02/06 بر روی سایت قرار گرفت.
برای مشاهده درس ها اینجا کلیک کنید

آرشیو درس فقه استاد محمد یزدی 88/11/27
آرشیو صوت درس فقه استاد محمد یزدی بر روی سایت قرار گرفت
برای مشاهده درس ها اینجا کلیک کنید

آرشیو درس فقه و اصول آیت الله هاشمی شاهرودی 88/11/25
آرشیو صوت درس های فقه و اصول آیت الله هاشمی شاهرودی بر روی سایت قرار گرفت
برای مشاهده درس ها اینجا کلیک کنید

بروز رسانی آرشیو درس فقه آیت الله جوادی 88/11/21
آرشیو صوت درس فقه آیت‌الله‌جوادی‌آملی‌(مبحث بیع)‌و‌ (مبحث خیارات) بروز رسانی شد
برای مشاهده درس ها

پخش زنده درس های فقه آیت الله جوادی 88/10/20
پخش زنده درس های فقه (بیع) آیت الله جوادی آغاز شد برای مشاهده آرشیو درس ایشان

درس های سال جاری آیت الله بشیر النجفی 88/09/28
درس های سال جاری آیت الله بشیر النجفی روی سایت قرار گرفت
برای مشاهده درس ها اینجا را کلیک کنید

درس های سال جاری استاد آل راضی 88/09/19
درس هال سال 30 - 29 و همچنین درس‌های ابتدای سال جاری استاد آل راضی روی سات قرار گرفت و به صورت روزانه به روز می شود
برای مشاهده درس ها اینجا را کلیک کنید

درس فقه آیت الله سبحانی 88/09/01
پخش زنده درس فقه آیت‌الله سبحانی آغاز شد همچنین آرشیو درس ایشان به صورت روزانه به روز می‌شود برای مشاهده درس ها اینجا کلیک کنید

آرشیو درس فقه آیت الله جوادی 88/09/01
آرشیو صوت درس فقه آیت الله جوادی آملی (مبحث بیع) روی سایت قرار گرفت
برای مشاهده درس ها اینجا کلیک کنید

متن درس های استاد اشرفی 88/08/23
متن درس های فقه سال جاری استاد اشرفی روی سایت قرار گرفت و به صورت روزانه به روز می شود
برای مشاهده درس ها اینجا کلیک کنید

پخش زنده درس های مشهد 88/08/20
پخش زنده درس های حوزه علمیه مشهد آغاز شد در حال حاضر درس های استاد خلخالی، استاد رضازاده و استاد اشرفی به صورت زنده پخش می شود
برای مشاهده درس ها اینجا کلیک کنید

آرشیو صوت درس های سال گذشته آیت الله شبیری 88/04/13
آرشیو صوت درس های سال 87-86 آیت الله شبیری زنجانی روی سایت قرار گرفت برای مشاهده درس ها اینجا کلیک کنید

پخش زنده درس های حوزه علمیه مشهد 88/02/21
پخش زنده درس خارج فقه استاد موسوی خلخالی (حوزه علمیه مشهد) آغاز شد، همچنین آرشیو درس های ایشان در سایت قرار دارد
برای مشاهده آرشیو درس ها اینجا کلیک کنید

پخش زنده درس‌های ‌حوزه علمیه ‌قم- مدرسه دارالشفاء 88/02/15
پخش زنده درس خارج فقه استاد مقتدائی (مدرسه دارالشفاء) آغاز شد، همچنین آرشیو درس های ایشان در سایت قرار دارد
برای مشاهده آرشیو درس ها اینجا کلیک کنید

پخش زنده و آرشیو‌ درس خارج فقه آیت‌الله شبیری‌زنجانی 88/02/13
پخش زنده درس خارج فقه آیت الله شبیری زنجانی راه اندازی شد و آرشیو درس های ایشان در سایت قرار گرفت برای مشاهده آرشیو درس ها اینجا کلیک کنید

راه اندازی درس های حوزه علمیه قم - مدرسه دارالشفاء 88/02/01
دروس خارج فقه استاد مقتدائی در سایت قرار گرفت برای مشاهده درس های مدرسه دارالشفاء اینجا کلیک کنید

بازگشت
   

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo