چرا اين قدر جامعه نسبت به دوستي پسرها و دخترها حساس است؟

در اسلام زن و مرد برابرند وزن هم از جايگاه شايسته اي برخوردار است اما چرا الف) ديه مرد مسلمان با زن مسلمان يکي است؟

ب) شهادت زن مسلمان با مرد مسلمان برابر نيست؟

ج) چرا سهم ارث پسر دوبرابر سهم ارث دختراست؟

با توجه به آيه 42 سوره عمران كه حضرت مريم را برترين زنان عالم معرفى‌مى‌كند چرا ما شيعيان مى‌گوييم حضرت فاطمه(س) برترين است؟

چرا در دين اسلام يك مرد مسلمان نمى‌تواند با زن غير مسلمان ازدواج دائم كند؟

چرا زنان ايراني نبايد در ورزشهاي جمعي نظير فوتبال در سطح جهاني شركت كنند

با اين كه هم استعداد آن را دارند و هم هوش و هم پشتكار و هم غيرت ديني و اسلامي. در حاليكه با كمي طراحي درست در لباس به نحو شايسته‌اي مي‌توانند در سطوح خارجي افتخار آفريني كنند مگر نه اينكه نصف مدالهاي المپيك مخصوص زنان مي باشد و حضور پر قدرت يك كشور در زمينة ورزش در سطح جهاني به ويژه المپيك نشان دهندة قدرت و صلابت آن كشور است (كاري كه ابرقدرتهايي چون آمريكا، روسيه و چين انجام مي‌دهند) چرا ما بايد در اين امر فقط با نصف توان خود ظاهر شويم آيا دليل آن قوانين شرع ماست. اگر اين ‌گونه است چرا ورزشهاي ديگري كه شايد اندام و اعضاي بدني زنان نيز معلوم است (نظير كاراته، وشوو، تكواندو و ...) شرع اجازه داده است، آيا فقط به خاطر فشارهاي نقض حقوق بشر در ايران است؟

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo