آرشیو سال 91-90 درس خارج فقه
استاد مصطفی اشرفی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
کراهت خريد زک... 91/03/22
استدراکات ازم... 91/03/21
عدم تفاوت بين... 91/03/20
جواز دفع به ف... 91/03/17
جواز احتساب د... 91/03/16
جواز نقل زکات... 91/03/10
صورتهاي اميد ... 91/03/09
مئونه نقل زکا... 91/03/08
دادن زکات به ... 91/03/07
« و إن كان ال... 91/03/06
جواز عزل زکات 91/03/02
استحباب بسط/ا... 91/03/01
مطالبه فقيه ن... 91/02/31
دادن زکات به ... 91/02/30
دادن زکات به ... 91/02/27
حجيت شهادت عد... 91/02/26
حرمت دفع زکات... 91/02/25
حجيت شياع/ادع... 91/02/24
اثبات هاشمي ب... 91/02/20
عدم حرمت زکات... 91/02/19
زکات مندوبه ب... 91/02/18
زکات فطره/صدق... 91/02/17
حکم صدقه مستح... 91/02/16
استدراک/مساله... 91/02/13
مفهوم اضطرار ... 91/02/12
زکات هاشمي به... 91/02/11
عدم جواز زکات... 91/02/10
جواز صرف زکات... 91/02/09
بررسي روايات ... 91/02/03
تتميم مساله 1... 91/02/02
مساله 19:حرمت... 91/01/30
دادن زکات به ... 91/01/29
روايات داله ب... 91/01/28
دادن زکات به ... 91/01/27
عدم جواز دادن... 91/01/26
عيال واجب الن... 91/01/23
اقوال سه گانه... 91/01/22
اخذ زکات واجب... 91/01/21
ادله جواز توس... 90/12/24
رفاه اقتصادي ... 90/12/23
روايات داله ب... 90/12/22
تتمه مساله9+م... 90/12/21
اشتراط عدالت ... 90/12/20
بقيه ادله اشت... 90/12/17
شرطيت عدالت د... 90/12/16
اعتقاد به ايم... 90/12/15
صورت مستبصر ش... 90/12/14
الحاق ايماني ... 90/12/13
دفع زکات به س... 90/12/10
راه دادن زکات... 90/12/09
نقد نظر بعض م... 90/12/08
ادامه بحث اشت... 90/12/07
اعتقاد وجوب ز... 90/12/06
تتمه بحث ديرو... 90/12/03
حکم حنث نذر ب... 90/12/02
المنشي لسفره ... 90/12/01
مقدار دفع زکا... 90/11/30
مستحقان زکات،... 90/11/29
اشتراط فقر در... 90/11/26
مراد از سبيل ... 90/11/25
اداي دين غارم... 90/11/24
استدراکي از م... 90/11/18
مديون بودن غا... 90/11/17
احتساب وتقاص ... 90/11/16
تفاوت ادعاي ف... 90/11/15
مسائل 17 تا 2... 90/11/10
شمول سهم غرما... 90/11/09
صورت شک در صر... 90/10/21
جواز پرداخت د... 90/10/20
اشتراط عدم صر... 90/10/19
عدم اشتراط فق... 90/10/18
شرطيت عجز يا ... 90/10/17
سهم بدهکاران ... 90/10/14
في الرقاب: عب... 90/10/13
زکات رقاب وشر... 90/10/12
قول مرحوم محق... 90/10/11
اقوال ثلاثه پ... 90/10/10
مستحقان زکات:... 90/10/07
زکات مولفه قل... 90/10/06
شرط ولايت وها... 90/10/05
بررسي اشتراط ... 90/10/04
شرايط عامل 90/10/03
راه حل استاد ... 90/09/29
راه حلهاي رفع... 90/09/28
راه حل تنافي ... 90/09/27
ادامه بحث شئو... 90/09/26
سهم عاملين زک... 90/09/23
مساله 15 خطاي... 90/09/22
مساله چهارده ... 90/09/21
ضمان يا عدم ض... 90/09/20
مساله سيزدهم:... 90/09/02
مسأله 13 من م... 90/09/01
تکملة لعدم اع... 90/08/30
التکميل لماذک... 90/08/29
اشتراط القبول... 90/08/28
جواز أداء دين... 90/08/25
عدم جواز أداء... 90/08/23
مسألة 11:جواز... 90/08/22
مسألة 11:لو ک... 90/08/02
مسألة 10:المد... 90/08/01
بسط الکلام حو... 90/07/30
بسط الکلام حو... 90/07/27
بسط الکلام حو... 90/07/26
مسألة 7:الفقي... 90/07/25
مسألة 7:الفقي... 90/07/24
فوائد متممة و... 90/07/23
الفقر في الزک... 90/07/20
الروايات حول ... 90/07/19
الروايات حول ... 90/07/18
نهاية الکلام ... 90/07/16
خلاصة من الفر... 90/07/13
خلاصة من الفر... 90/07/12
استدراك في مف... 90/07/11
تبيين بعض مصا... 90/07/10
تبيين بعض مصا... 90/07/09
جواز إعطاء ال... 90/07/06
جواز أخذ الزك... 90/07/05
بيان الضابطة ... 90/07/04
بيان الضابطة ... 90/07/03
ملاك الفقر و ... 90/06/30
أصناف المستحق... 90/06/29
أصناف المستحق... 90/06/28
أصناف المستحق... 90/06/27

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo