آرشیو سال 92-91 درس خارج فقه
استاد مصطفی اشرفی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تلقيح مني مرد... 92/03/13
تلقيح مني و ت... 92/03/12
تلقيح خارجي و... 92/03/11
الحاق فرزند ب... 92/03/08
نظريه آيت الل... 92/03/07
ترکيب و بارور... 92/03/06
دلالت روايات ... 92/03/05
ادله منع تلقي... 92/03/04
دلائل روايي م... 92/03/01
ادله منع تلقي... 92/02/31
ادله قرآني من... 92/02/30
دلالت آيه حفظ... 92/02/29
تلقيح مصنوعي ... 92/02/28
استدراکي از ج... 92/02/23
حکم تلقيح صنا... 92/02/22
الزام زوج به ... 92/02/21
اجبار زوجه به... 92/02/18
باروري زوجه ا... 92/02/17
باروري زوجه ا... 92/02/16
باروري زوجه ب... 92/02/15
منع زوج از تل... 92/02/10
تلقيح مصنوعي ... 92/02/09
اصل اولي در ن... 92/02/08
تلقيح مصنوعي ... 92/02/07
داخل کردن مني... 92/02/04
مسائل مستحدثه... 92/02/03
دفع کمتر از ي... 92/02/02
اشتراط عدالت ... 92/02/01
اختصاص فطره ب... 92/01/31
مصرف زکات فطره 92/01/28
عزل زکات فطره... 92/01/27
استدراک بحثها... 92/01/21
عدم جواز فطره... 92/01/20
مباحثي چند پي... 92/01/19
ياد آوري مباح... 92/01/18
اقوال پيرامون... 91/12/28
نظر مختار در ... 91/12/27
زمان وجوب فطره 91/12/26
زمان تعلق وجو... 91/12/23
مقدار صاع/زما... 91/12/22
مدار بر قيمت ... 91/12/21
نصف صاع گندم ... 91/12/20
جنس به جاي فطره 91/12/16
سالم بودن جنس... 91/12/15
معناي قوت غال... 91/12/14
آرد به جاي گن... 91/12/13
بررسي روايات ... 91/12/12
بررسي روايات ... 91/12/09
جنس زکات فطره 91/12/08
زکات مطلقه رج... 91/12/07
مهمان يا عيال... 91/12/06
عيال دو معيله... 91/12/05
زکات فطره ممل... 91/12/02
جواز توکيل در... 91/12/01
فطره بر هاشمي... 91/11/30
دوران وجوب فط... 91/11/29
صورت عصيان و ... 91/11/28
مدار وجوب فطر... 91/11/25
زکات فطره ضيف 91/11/24
افراد واجب ال... 91/11/23
زمان اجتماع ش... 91/11/18
اعتبار جمع شر... 91/11/17
کراهت تملک زک... 91/11/16
صورت تشيع بعد... 91/11/14
عدم اعتبار ما... 91/11/11
تبيين موارد ا... 91/11/09
شرط غنا در زک... 91/11/08
شرط چهارم زکا... 91/11/07
زکات فطره عبد 91/11/04
عدم الاغما شر... 91/11/03
زکات فطره عيا... 91/11/02
زکات فطره و ش... 91/10/30
مسائل پاياني ... 91/10/27
اعطاي زکات به... 91/10/11
روايات داله ب... 91/10/10
ادامه فروع مس... 91/10/09
زکات کافر/زکا... 91/10/06
تقسيم مال متع... 91/10/05
تقسيم مال مشت... 91/10/04
وکالت در توزي... 91/10/03
ادامه فضولي د... 91/10/02
جعل در وکالت ... 91/09/29
نذر الفعل/جوا... 91/09/28
سر لزوم حج از... 91/09/27
خريد و وقف قر... 91/09/26
اشتراط تمکن ا... 91/09/25
عدم جواز حيله... 91/09/22
راهکارهاي است... 91/09/21
زکات در مزارع... 91/09/19
توکيل غير در ... 91/09/18
طلب پرداخت زک... 91/09/14
دادن زکات بعد... 91/09/13
علم اجمالي به... 91/09/12
اشکالات سخن س... 91/08/22
نکات اصولي در... 91/08/21
علم به اشتغال... 91/08/20
ادامه بحث تعل... 91/08/16
شک در اخراج ز... 91/08/15
علم به تعلق ز... 91/08/14
مساله چهارم:م... 91/08/09
صور فروش مال ... 91/08/08
شک در تعلق زک... 91/08/07
شک در اخراج ز... 91/08/06
شک در اخراج ز... 91/08/03
اختلاف بين ول... 91/08/01
استخراج زکات ... 91/07/30
اخراج زکات از... 91/07/29
نيت زکات در م... 91/07/26
امکان قصد قرب... 91/07/24
قصد قربت زکات... 91/07/19
نيت قصد قربت ... 91/07/18
عدم اشتراط قص... 91/07/17
ادله جواز توک... 91/07/16
توکيل در اداي... 91/07/15
نيت مطلق زکات... 91/07/12
نيت مطلق زکات... 91/07/11
اعتبار نيت صن... 91/07/10
ادامه سخن در ... 91/07/09
لزوم قصد تعيي... 91/07/08
ادله عبادي بو... 91/07/05
ادله عبادي بو... 91/07/04
ادله عبادي بو... 91/07/03
امانت سپردن ب... 91/07/02
احتساب زکات د... 91/07/01
احتساب زکات د... 91/06/29
تعجيل زکات و ... 91/06/28
عدم جواز دفع ... 91/06/27
تاخير عرفي، م... 91/06/26
حکم تاخيردفع ... 91/06/25
طوائف پنجگانه... 91/06/21
اقوال فقهاي ش... 91/06/20
لزوم فوريت يا... 91/06/19

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo