آرشیو درس‌های کلامی

آیت‌الله جعفر سبحانی
شبهات وهابیت
تاریخچه وهابیت- ماهیت عبادت
وهابیت- بدعت- توسل- شفاعت
شبهات وهابیت
انکار ضروری دین- تکفیر- توسل و بداء
سلفیّت- آشنایی با مبانی ابن تیمیه


استاد علی ربانی گلپایگانی
کلام جدید
مبانی اجتهاد در علم کلام
مبانی اجتهاد در علم کلام
مبانی اجتهاد در علم کلام
مبانی اجتهاد در علم کلام
علم عرفی- اجتهاد در علم کلام- امکان معرفت- حقیقت جهنم
اجتهاد در علم کلام- علم عرفی
اجتهاد در علم کلام- کاربرد عقل- اجل مسمی و غیرمسمی
علم دینی- سنت گرایی
علم دینی- ادله مخالفین و موافقین علم دینی
علم دینی- ماهیت علم- دین و قلمرو آن
شرور و برهان نظم- شرور و عدل الهی
عقل و دین- چیستی معجزه- رابطه علم با خوارق عادت
عقل و دین- تلازم حکم عقل و شرع- قاعده تنقیح مناط- مذاق شارع
نسبت عقل و دین- عقل تجریدی و تجربی- مکتب تفکیک- دیدگاه شک گرایی- آثار شرور
حقیقت وحی و نبوت- نقش پیامبر در دریافت وحی- وحی و تجربه دینی- فلسفه خاتمیت
حقیقت وحی و نبوت- معرفت وحیانی- قلمرو علم پیامبران- خطاناپذیری قرآن
نقش عقل در الهیات- گونه های تفکر عقلی- حقیقت وجود- اقسام وحی
هرمنوتیک فلسفی و مدرن- نسبیت معنا- نسبیت فهم- ملاک حقیقت- رابطه فهم و تفسیر
معرفت شناسی- تجربه دینی- حقیقت وحی- پلورالیزم- نسبیت در معرفت دینی
هرمنوتیک و منطق فهم- نظریه ابزار انگاری- روش پدیدار شناسی- تاثیر علایق در فهم قرآن

استاد علی ربانی گلپایگانی
امامت خاصه
امامت کتاب المراجعات
امامت کتاب المراجعات
امامت کتاب المراجعات
امامت کتاب المراجعات
ادله لزوم پیروی از اهلبیت: آیه ولایت- حدیث مدینه العلم
ادله لزوم پیروی از اهلبیت: عقد اخوت- حدیث سد الأبواب- آیه ولایت
ادله لزوم پیروی از اهلبیت: آیه تبلیغ- آیه یوم الدار-حدیث منزلت
ادله لزوم پیروی از اهلبیت: اهل بیت در قرآن- آیه تطهیر- آیه مودت
ادله لزوم پیروی از اهلبیت: حدیث ثقلین- حدیث سفینه- حدیث باب حطه-حدیث امان
ادله افضلیت امیرالمؤمنین- ادله امامت امیرالمؤمنین

استاد علی ربانی گلپایگانی
امامت عامه
فلسفه امامت- عصمت امام- انتخاب امام

استاد علی ربانی گلپایگانی
علم كلام
آشنایی و درآمدی بر علم کلام

استاد علی ربانی گلپایگانی
توحید
شرح کشف المراد: اثبات وجود خدا- صفات ثبوتیه و سلبیه


استاد غلامرضا فیاضی
اسفار
اسفار
اسفار
اسفار
اسفار
کثرت انواع- معاد جسمانی- معنای حیات
اسفار
معانی ماهیت- کلی طبیعی- تشخص وجود
حقیقت وجود- وحدت وجود
اصالت وجود- تشکیک در وجود- حرکت در وجود
معانی واجب و ممتنع- اقسام ممکن
شبهه عدم العدم- امتناع اعاده معدوم- تقسیم قضایا- معدوم مطلق
معقولات ثانویه- وجود لا مثل له و لا ضد له- العدم مفهوم واحد
وجود ذهنی- احکام وجود- وجود رابط
اسفار
اسفار
اسفار
اسفار
اسفار
اتصاف ماهیت به وجود- انواع اتحاد- معانی وجود- وحدت وجود
ضرورت فلسفه- اصالت وجود- بساطت وجود

استاد غلامرضا فیاضی
حکمت متعالیه
حکمت متعالیه
حکمت متعالیه
حکمت متعالیه
حکمت متعالیه
اصالت وجود
ادله اصالت وجود- جسمانیت قوه خیال
ادله اصالت وجود

استاد غلامرضا فیاضی
نهایة الحکمة
اصالت وجود- تقسیم وجود- تقسیم مفاهیم- جنس، نوع و فصل- احکام کم و کیف- اقسام حمل- حرکت جوهری- اقسام علم- توحید افعالی- خیر و شر- مراتب عالم عقل

استاد غلامرضا فیاضی
بدایة الحکمة
احکام وجود و عدم- اقسام وجود- احکام جنس، فصل و نوع- مقولات عشر- اقسام علت- اقسام حرکت- انواع تعقل


استاد محمدحسین حشمت‌پور
آرشیو درس‌ها
آرشیو درس‌ها


استاد نجم‌الدین طبسی
مهدویت
مهدویت
شاخصه های حکومت امام زمان- محل ظهور حضرت- خصوصیات فردی- عمر حضرت
غیبت انبیا- ابدال- خلو اصلاب- علل غیبت
حکومت عباسیان قبل از ظهور- سرنوشت یهود در عصر ظهور
یاران امام زمان در زمان غیبت کبری و ظهور- اصحاب حضرت در دوران غیبت صغری
توبه در زمان ظهور- اصحاب حضرت در زمان ظهور- نقش زنان در زمان ظهور
انحرافات قبل از ظهور- احکام جدید در زمان ظهور- شیوه قضاوت حضرت
بحث ادله ولادت امام زمان(عج)- حکم قیام قبل از ظهور
توقیت- رجعت و جهان پس از ظهور
یأجوج و مأجوج- روایات ندای آسمانی- روایات دابة الأرض- روایات سفیانی- شعیب بن صالح
روایات دجال- روایات سید خراسانی- رایات سود- شعیب بن صالح- سفیانی
سید حسنی- معرفت امام- یمانی- نفس زکیه- سید خراسانی

استاد نجم‌الدین طبسی
عقائد
مقتل شناسی

استاد نجم‌الدین طبسی
کلام
آیات ولایت- احادیث ولایت- حدیث دال
آیات ولایت- فتوحات- فرماندهان فتوحات
آیات ولایت- کتاب کشف الغمه مرحوم اربلی- مغیبات
کلام
نقد و رد کتاب ابطال نهج الباطل
بررسی و نقد فضائل خلفا- نهم ربیع- حضرت رقیه(س)- واقعۀ حرّه- تقیه
عدالت صحابه- نحوه برخورد حاکمان با بیت امیرالمومنین و حضرت زهرا(س)- دلایل عدم تحریف قرآن کریم- ولادت امام زمان(ع)- خطبه غدیر- آیات ولایت
کلام


استاد سيدرضا اسحاق‌نيا
اسفار
اسفار
اسفار
اسفار
توصیف صراط- احوال قیامت- ماهیت بهشت و دوزخ- منازل دوزخ
توصیف صراط- احوال قیامت- ماهیت بهشت و دوزخ- منازل دوزخ
معاد جسمانی- نسبت دنیا و آخرت- حشر حیوانات و نفوس ناطقه- قیامت صغری و کبری
معاد روحانی- سعادت عقلی- حشر تبعی و استقلالی- معاد جسمانی
تناسخ- انواع انسان- مراتب تجرد- وحدت بدن و قوا
تجرد نفس ناطقه- انواع روح- تطور نفس- تصرف نفس در بدن
منافع قوای ظاهری- قوه خیال- النفس کل القوی- تعاریف نفس- تجرد نفس
تعریف نفس- تجرد نفس- قوای نفس- نسبت قوا و نفس
اسفار جلد 7
اقسام حکمت- ادله اثبات واجب

استاد سيدرضا اسحاق‌نيا
تمهید القواعد
معنای وجود-اقسام وحدت و کثرت- اقسام تجلی- ضرورت وجود انسان کامل- عرفان نظری

استاد سيدرضا اسحاق‌نيا
شرح تاییه
شرح قصیده تاییه


استاد سیدجعفر سيدان
کلام
عالم ذر
احتجاجات امام رضا(ع) با سلیمان مروزی


استاد رضا برنجکار
کلام
رابطه شرور و توحید- عدل الهی- علل شرور


استاد محمدعلی خزائلی
کلام
فلسفه بلایا و بیماری‌ها در اسلام- آثار تربیتی بلایا- علل بلایا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo