آرشیو سال 75-74 درس خارج فقه-خارج فقه - کتاب خمس
آيت‌الله سید موسی شبیری‌زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
موارد وجوب خمسخلاصه درس قبل و اين جلسه 75/02/02
موارد وجوب خمس 75/02/01
موارد وجوب خمس 75/01/29
كليموارد وجوب خمس 75/01/28
موارد وجوب خمس 75/01/27
موارد وجوب خمس 75/01/25
موارد وجوب خمس 75/01/22
موارد وجوب خمس 75/01/19
موارد وجوب خمس 75/01/18
موارد وجوب خمس 75/01/15
موارد وجوب خمس 75/01/14
لزوم فحص در شبهات 74/12/27
شبهات موضوعيه قبل از فحص 74/12/26
خمس معدن 74/12/22
خمس معدن 74/12/21
خمس معدن 74/12/20
خمس معدن 74/12/19
خمس معدن 74/12/16
خمس معدن 74/12/15
كليخمس معدن 74/12/14
خمس معدن مطروح 74/12/12
خمس معدن مطروح 74/12/09
خمس معدن مطروح 74/10/20
كليخمس معدن مطروح 74/10/19
كليخمس قبل از تصفيه معدن 74/10/18
كليخمس قبل از تصفيه معدن 74/10/13
موارد وجوب خمس/ عدم وجوب خمس در سلب - موردي ديگر از موارد ملك آن... 74/08/10
خمس غنائم/ادامه بررسي مسأله 5 - بحث جلسه قبل و بررسي خمس در سلب ... 74/08/09
خمس غنائم/ مسأله 4 عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس - توضيح مطلب و اش... 74/08/08
خمس غنائم/ادامه بررسي مسأله 3 و بررسي احتمالي ديگر درباره روايت ... 74/08/07
خمس غنائم/ ادامه بررسي مسأله 3 - ادامه بررسي كلام مرحوم آقاي خوي... 74/08/03
خمس غنائم/ ادامه بررسي مسأله 3 - تتمه بررسي صحيحه حلبي - كلام م... 74/08/02
خمس غنائم/ مسأله 3 - شرط غنيمت آنست كه مال محترم نبوده باشد - ب... 74/08/01
خمس غنائم/ تكمله‌اي بر بحث گذشته - مسأله 2 - فرع اول جواز اخذ م... 74/07/30
خمس غنائم/ادامه بررسي مسأله 1 - ادامه بررسي روايات در مورد استثن... 74/07/28
خمس غنائم/ادامه بررسي مسأله 1 - ادامه بررسي روايات - رفع شبهه از... 74/07/26
خمس غنائم/ ادامه بررسي مسأله 1 - بيان مرحوم آقاي حكيم و نقد آن -... 74/07/25
خمس غنائم/ ادامه بررسي مسأله 1 - پاسخ به وجه مورد نظر صاحب عروه ... 74/07/24
خمس غنائم/ ادامه بررسي مسأله 1 - غنائم مربوط به سرقت از كفار حرب... 74/07/23
خمس غنائم/ادامه بررسي اشتراط اذن امام ع براي ثبوت خمس، در دفاع -... 74/07/22
تاريخ وفات حضرت زهرا عليها السلامتاريخ وفات حضرت زهرا عليها السلام 74/07/16
خمس غنائم/ ادامه بررسي مالكيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام ... 74/07/15
خمس غنائم/ ادامه بررسي مالكيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام ... 74/07/12
خمس غنائم/ ادامه بررسي مالكيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام ... 74/07/11
خمس غنائم/ادامه بررسي مالكيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام -... 74/07/10
خمس غنائم/ادامه بررسي مالكيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام -... 74/07/09
خمس غنائم/ ادامه بررسي مالكيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام ... 74/07/08
خمس غنائم/ادامه بررسي مالكيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام -... 74/07/05
خمس غنائم/ادامه بررسي مالكيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام -... 74/07/04
خمس غنائم/دامه بررسي مالكيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام - ... 74/07/03
خمس غنائم/بررسي مالكيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام - عبارت... 74/07/02
خمس غنائم/مستثنيات غنائم جنگي - مورد اول هزينه نگهداري غنائم - د... 74/07/01
خمس غنائم/ مستثنيات غنيمت – مباني مختلف در باب خمس (اشاعه، كلي ف... 74/06/29
خمس غنائم/ ادلّه اختصاص خمس به منقولات – بررسي روايات عبد الله ب... 74/06/28
خمس غنائم/«صحت» در اصطلاح قدما و متأخرين - نكته اي در رابطه با ع... 74/06/27
خمس غنائم./ادامه بررسي تعلق خمس به خصوص غنائم منقول و يا اعم از ... 74/06/26
خمس غنائم/دليل چهارم صاحب حدائق - اشكال صاحب جواهر و حاج آقا رضا... 74/06/25
خمس غنائم/ بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي در مورد روايت ابي بصير – ب... 74/06/22
خمس غنائم/ ادامه بررسي كلام مرحوم آقاي خويي - نقد كلامي از حاج آ... 74/06/21
خمس غنائم/بررسي تعلق خمس به خصوص غنائم منقول و يا اعم از آن - نق... 74/06/20
وجوب خمس/بررسي وجوب خمس و ضروري بودن آن - عبارت عروه – مقدمه - ج... 74/06/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo