آرشیو سال 91-90 درس خارج فقه-خارج فقه
آيت‌الله سید موسی شبیری‌زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
کفاره در اعتکاف 91/03/13
احکام اخلال به اعتکاف (قضاء، استيناف و...) 91/03/10
برخي از مبطلات اعتکاف 91/03/09
احکام متفرقه اعتکاف 91/03/08
تساوي زن و مرد در احکام اعتکاف و برخي ديگر از احکام اعتکاف 91/03/07
برخي از احکام اعتکاف (مباشرت نساء و...) 91/03/06
اشتراط فسخ اعتکاف حين النذر 91/03/03
جواز خروج از اعتکاف در صورت اشتراط 91/03/02
جواز خروج از اعتکاف در صورت اشتراط 91/03/01
خروج زن مطلقه از اعتکاف براي عده نگه داشتن 91/02/31
برخي از احکام متفرقه اعتکاف 91/02/30
منع جلوس در خروج و بازگشت به محل اعتکاف 91/02/27
خروج از اعتکاف براي اداء دين و… 91/02/26
بطلان اعتکاف در اثر غصب 91/02/25
جواز خروج معتكف جهت شهادت 91/02/24
صحت اعتکاف صبي مميز 91/02/20
احکام متفرقه اعتکاف 91/02/19
مشتبه شدن زمان اعتکاف ـ لزوم وحدت مکان اعتکاف 91/02/18
بررسي روايات مستند در ثبوت قضاء اعتکاف منذور 91/02/17
لزوم قضاء در اعتکاف منذور 91/02/16
وجوب قضاء در اعتکاف منذور 91/02/13
لزوم ضميمه شدن يک روز در اعتکاف نذري پنج روزه 91/02/12
انطباق کلي منذور بر اولين مصداق 91/02/11
تتابع در قضاء اعتکاف منذور 91/02/10
تتابع در قضاء اعتکاف منذور 91/02/09
اقوال مختلف در ميزان و چگونگي نذر اعتکاف به مدت يک ماه 91/02/03
شرايط نذر اعتكاف 91/02/02
شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر) 91/01/30
شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر) 91/01/29
شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر) 91/01/28
شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر) 91/01/27
توضيحي بيشتر در صور مختلف اعتکاف منذور 91/01/26
اعتکاف منذور 91/01/23
دليل دوم بر حرمت قطع اعتکاف وروايت محمد بن مسلم 91/01/22
اقوال در جواز وعدم جواز قطع اعتکاف 91/01/21
روايات دال بر جواز نيابت 91/01/20
صور عدول از اعتکافي به اعتکافي ديگر 91/01/16
توضيحي در عبارت عروة و بيان آقاي خويي 91/01/15
توضيحي در تفصيل آقاي بروجردي در مسئله خروج از اعتکاف 91/01/14
نيابت از متعدد در اعتکاف 90/12/23
عدول از اعتکافي به اعتکافي ديگر 90/12/22
وجه کلام آقاي گلپايگاني واشکال و جواب هاي آن 90/12/21
وجوب يا عدم وجوب اغتسال معتکف درمسجد 90/12/20
تعدي از امور منصوصه به غير منصوصه در خروج 90/12/17
استدراك از مامور به بودن اجزاء باقيمانده به مفهوم عدد 90/12/16
استدلال آقاي خويي بر عدم اِجزاء عمل در صورت انكشاف خلاف 90/12/15
امكان شمول حكم نسبت به جاهل به حكم 90/12/14
شمول حكم نسبت به جاهل به حكم و جاهل به موضوع 90/12/13
روايت متعارض با روايات عقوق و سند آن 90/12/10
سند روايت «لاتعص والديك و...» 90/12/09
وجوه ديگر جمع روايت عبدالله بن سنان با ادله وجوب صله رحم 90/12/08
روايات مسئله حق زوج بر زوجه 90/12/07
«إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه» 90/12/06
مراد از «في مسجد المصرالذي انت فيه» 90/12/03
مراد از مسجد جماعة در روايات 90/12/02
حكم اعتكاف در مكه 90/12/01
مكان اعتكاف 90/11/30
ابهام در معناي كلمه يوم 90/11/29
منظور از يوم در اعتكاف ثلاثه ايام 90/11/26
اقوال فقهاء در مورد وجوب ادامه اعتکاف و حرمت فسخ آن 90/11/25
وجوب اعتكاف بعد از شروع 90/11/24
وجوب يا عدم وجوب اعتكاف روز نهم 90/11/23
عدم جواز اعتكاف در كمتر از سه روز 90/11/19
عدم جواز اعتكاف در كمتر از سه روز 90/11/18
اشتراط صوم در اعتکاف 90/11/17
خطاي در تطبيق و تقييد در قصد در عبادات 90/11/16
قصد وجه در عبادات 90/11/15
شرطيت تعيين در اعتكاف 90/11/11
اشكال بر وجود دليل بر صحت اعتكاف صبي 90/11/10
استدلال آقاي خويي بر اشتراط عقل در اعتكاف 90/11/09
اشتراط ايمان در اعتكاف 90/11/08
ذوق فقاهتي در نيابت از حي 90/10/20
كتاب الاعتكاف و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة 90/10/19
بيان دلالت آيه شريفه 90/10/18
معناي اعتکاف 90/10/17
نهي صوم الدهر 90/10/14
اثبات وثاقت سدير بن حکيم 90/10/13
نهي صوم در ايام التشريق 90/10/12
صحت صوم در ايام تشريق در ساير بلدان 90/10/10
متن عروه 90/10/07
حرمت صوم در ايام التشريق 90/10/06
حكم صوم در ايام تشريق 90/10/05
خلاصه درس 90/10/04
خلاصه درس 90/10/03
خلاصه درس 90/09/29
بررسي روايت فضيل بن يسار 90/09/28
صوم يوم عرفه 90/09/27
قايلين به وجوب صوم 90/09/26
مراد از «صوم» در بعضي كلمات در جمع ما بين الادله 90/09/23
توضيح دوباره استاد در كراهت عبادات 90/09/22
اشكال سندي و دلالي آقاي خويي بر روايات ناهيه 90/09/21
صوم عاشورا 90/09/20
لزوم تتابع صوم در كفاره 90/09/01
لزوم تتابع سي و يك روز 90/08/30
العذر لايضر التتابع 90/08/29
العذر لايقطع التتابع 90/08/28
العذر لايقطع التتابع 90/08/25
العذر لايقطع التتابع 90/08/23
لزوم تتابع صوم در کفاره قتل در ماه‌هاي حرام 90/08/22
کفاره قتل در ماه‌هاي حرام 90/08/21
لزوم توالي در تتابع روزه 90/08/18
لزوم توالي در تتابع روزه 90/08/17
90/08/11
لزوم توالي در تتابع روزه 90/08/10
لزوم توالي در تتابع روزه 90/08/09
لزوم تتابع صوم از اوّل ماه 90/08/08
لزوم علم به اتمام تتابع حين الشروع 90/08/07
عدم لزوم تتابع در بدل هدي 90/08/04
عدم لزوم رعايت تتابع در قضاء ماه رمضان 90/08/03
عدم لزوم تتابع در صوم نذري 90/08/02
اقسام صوم كفاره 90/08/01
عدم لزوم تتابع در كفارات 90/07/30
ادله لزوم توالي و تتابع در كفاره صوم 90/07/27
بحث توالي و تتابع در صوم 90/07/26
لزوم تتابع در صوم 90/07/25
بررسي روايات تتابع 90/07/24
بررسي اقوال در تتابع 90/07/23
بررسي اقوال در تتابع 90/07/20
كفاره حلق رأس در احرام 90/07/19
كفاره خلف عهد 90/07/18
كفاره نذر 90/07/16
كفاره نذر 90/07/13
بررسي روايات كفاره نذر 90/07/12
كفاره نذر و يمين 90/07/11
كفاره اعتكاف 90/07/09
كفاره جماع در اعتكاف 90/07/06
كفاره افطار در رمضان 90/07/05
كفاره صيد 90/07/04
كفاره خراشيدن صورت 90/07/03
نکته‌اي درباره‌ي کفاره‌ي قتل خطايي 90/06/30
كفاره يمين 90/06/29
كفاره ظهار و قتل خطأ 90/06/28
كفاره قتل عمد 90/06/27
كفاره قتل عمد 90/06/26

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo