آرشیو سال 62 درس رجال-رجال
حضرت آيت‌الله سید موسی شبیری زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
نکته اي در مورد مراسيل ابن ... جلسه 42
بررسي موارد نقض جلسه 41
بررسي موارد نقض جلسه 40
بررسي موارد نقض جلسه 39
تحقيقي پيرامون محمد بن سنان جلسه 38
بررسي محمد بن سنان جلسه 37
بررسي موارد نقض جلسه 36
جواب از موارد نقض جلسه 35
کلامي حول ابن غضائري و بررس... جلسه 34
رجال غضائري و بررسي يونس بن... جلسه 33
موارد نقض و بررسي کتاب ابن ... جلسه 32
جواب از موارد نقض ابن ابي ع... جلسه 31
بررسي نقض هاي وارده به ابن ... جلسه 30
جواز از نقض هايي که به روات... جلسه 29
جواب از نقض هايي که در مورد... جلسه 28
موارد نقض در روات ابن ابي عمير جلسه 27
روايات ابن ابي عمير، صفوان ... جلسه 26
جواب از مناقشات آيت الله خو... جلسه 25
مشايخ ابن ابي عمير جلسه 24
مشايخ ابن ابي عمير جلسه 23
مشايخ ابن ابي عمير جلسه 22
مرسلات ابن ابي عمير جلسه 21
ثقه بودن مشايخ اصحاب اجماع جلسه 20
جمع بندي مباحث قبل جلسه 19
صحت نزد قدماء جلسه 18
صحت نزد قدماء جلسه 17
تفسير کلام کشّي در مورد اصح... جلسه 16
تفسير کلام کشّي در مورد اصح... جلسه 15
حجيّت اجماع کشي در مورد اصح... جلسه 14
تعداد اصحاب اجماع جلسه 12
اصحاب اجماع جلسه 11
اعتبار روايات کافي جلسه 10
معرفي فهرست شيخ جلسه 9
معرفي رجال شيخ جلسه 8
اعتبار روايات كافي جلسه 6
اعتبار احاديث کافي جلسه 5
اعتبار احاديث کافي جلسه 4
اشکالات مربوط به عدم احتياج... جلسه 3
فايده ي علم رجال جلسه 2
علم رجال و فرق آن با درايه ... جلسه 1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo