آرشیو سال 96-95 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
  95/10/14
  95/10/13
روايت يحيي الازرق 95/10/12
روايت يحيي الازرق 95/10/07
روايت يحيي الازرق 95/10/06
عمد صبي و مجنون 95/10/05
  95/10/04
صبي و مجنون 95/10/01
عبارت مرحوم فضل بن شاذان 95/09/30
حديث رفع قلم و عمد الصبي و ... 95/09/29
بررسي در مورد ابو البختري 95/09/28
نحوه عليت رفع قلم 95/09/24
كلام مرحوم شيخ در حديث ابي ... 95/09/23
دلالت روايت ابي ابختري 95/09/22
دلالت روايت ابي ابختري 95/09/21
بحث در مورد سند روايت ابي ا... 95/09/20
نكاتي در تكميل مباحثي كه در... 95/09/17
بحث در مورد ابي البختري 95/09/16
بررسي قرائن 95/09/15
بررسي قرائن 95/09/14
بررسي روايات غياث بن كلوب 95/08/22
استدلال هايي براي عامي بودن... 95/08/19
مذهب غياث بن كلوب بجلي 95/08/18
مذهب غياث بن كلوب بجلي 95/08/16
استناد به برخي قرائن و شواهد 95/08/15
بررسي وجوهي براي اثبات عدم ... 95/08/12
روايت عمد الصبي خطأٌ تحمله ... 95/08/11
بررسي ادله و وجوهي 95/08/10
توضيح وجه مرحوم ايرواني 95/08/09
وجوه عدم عموميت روايت عمد ا... 95/08/05
وجوه عدم عموميّت روايت عمد ... 95/08/04
پاسخ به سؤالات در مورد مسأل... 95/08/03
بحث ما راجع به روايتي بود ك... 95/08/02
نقل شيخ ره در تهذيب از رواي... 95/08/01
سند روايت نوفلي در كتاب تهذيب 95/07/28
روايت عمد الصبي و خطأه واحد 95/07/27
  95/07/26
  95/07/25
حديث رفع قلم 95/07/07
  95/07/06
اولا اينكه اين روايت را دو ... 95/07/05
مفاد از رفع القلم عن ثلاثه 95/07/04
نحوه ي اطلاق گيري از حديث 95/07/03
نكته اي از جلسه ي گذشته 95/06/31
ادامه ي بحث از حديث رفع القلم 95/06/28
ادامه ي بحث از روايت رفع القلم 95/06/27
قتل عمد صبي و ارث آن 95/06/24
مانعيت قتل عمد صبي از ارث 95/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo