آرشیو سال 90-89 درس خارج فقه-دیات
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حکم جایی که دو نفر یا چهار ... 90/03/18
هرگاه شخص به دیگری امر کند ... 90/03/17
هرگا کسی را در چاهی که دیگر... 90/03/11
هرگاه کسی را جلوی مار بیندا... 90/03/10
حکم جایی که کسی را در محل د... 90/03/09
هرگاه شخص بدون إذن صاحب خان... 90/03/08
اقسام قتل تسبیبی 90/03/07
حکم جایی که به وسیله سحر کس... 90/03/04
هرگاه «شخص» روی دیگری بیفتد... 90/03/02
هرگاه کسی را در دریا بیندا... 90/03/01
هرگاه شخص در اثر جراحتی که ... 90/02/31
اقسام قتل تسبیبی 90/02/28
اقسام قتل عمد 90/02/27
اشکالاتی که بر قصاص گرفته‌اند 90/02/26
قصاص از نظر آیات قرآنی 90/02/25
موارد تعزیر 90/02/24
موارد تعزیر 90/02/21
موارد تعزیر 90/02/20
موارد تعزیر 90/02/19
آیا در ثبوت آمیزش با زن می... 90/02/18
آیا در ثبوت وطی و آمیزش ب... 90/02/14
حکم وطی و ‌آمیزش با حیوانات... 90/02/13
آیا مرتدّ نسبت به دخترش ولا... 90/02/12
حکم کافری که در حال سکر و م... 90/02/11
آيا مي‌شود کافر را بر اسلام... 90/02/10
حکم ولد مرتد ملي 90/02/07
آيا محدود کردن انسان به دين... 90/02/06
حکم مرتدّه‌ي فطري 90/02/05
آیا توبه مرتد فطری قبول است... 90/02/04
کفایة إسلام أحد العمودین 90/02/03
تعریف مرتد و احکام آن 90/01/31
کیفیت به دار آویختن 90/01/27
محارب اصطلاحی و قرآنی 90/01/24
محارب و انگیزه هایش 90/01/23
جزا و کیفر محارب 90/01/22
معنای محارب در قرآن و احادیث 90/01/21
آیا خروج تدریجی مقدار نصاب،... 90/01/20
آیا سارق بعد از پشیمان شدن ... 90/01/17
‌آیا قاضی می‌تواند قبل از م... 90/01/16
هرگاه دو نفر با کمک همدیگر ... 90/01/15
حکم جایی که حداد از روی علم... 90/01/14
کیفیت حد سرقت 90/01/13
کیفیت حد سرقت 90/01/10
کیفیت حد سرقت 90/01/09
هر گاه کسی در اثر شکنجه اقر... 90/01/08
حکم نباش و سارقین کفن 90/01/07
آیا اگر کسی غلام و عبد صغی... 89/12/25
دیدگاه شیخ طوسی در باره حرز؟ 89/12/24
اقوال علما در باره مقدار مسروق 89/12/23
آیا حد سرقت بر اجیر و گارگر... 89/12/22
حد سرقت و شرائط آن 89/12/21
حد سرقت و شرائط آن 89/12/18
ظهور فسق شهود بعد از اجرای ... 89/12/17
ظهور فسق شهود بعد از اجرای ... 89/12/16
هرگاه کسی حلال بشمارد چیزی ... 89/12/15
احکام مسکر 89/12/14
آیا حد شارب الخمر در زمان پ... 89/12/11
آیا در اسلام فقط خمر حرام ا... 89/12/10
تعزیر نباید بیشتر از حد باشد 89/12/09
حکم سابّ النبی، سائر انبیاء... 89/12/08
آیا راه و طریقی برای سقوط... 89/12/07
قذف و احکام آن 89/12/04
هرگاه کسی جمعی را قذف کند 89/12/03
شرائط مقذوف 89/12/01
مسائل پنجگانه قذف 89/11/30
معنای قیادت و حدّ آن 89/11/27
هرگاه طرفین (دو زن) عمل مسا... 89/11/26
تعریف سحق و مساحقه 89/11/25
حکم دو زنی که برهنه و عریان... 89/11/24
حکم دو مردی که به صورت برهن... 89/11/20
حكم التفخيذ 89/11/19
لواط و احكام آن 89/11/02
تعريف لواط و احكام آن 89/10/29
آيا انسان مي‌تواند كسي را ك... 89/10/28
حكم جايي كه يكي از چهار شهو... 89/10/27
آيا شهادت زوج بر زناي همسرش... 89/10/26
شهادت شهود بر زنا و ادعاي ز... 89/10/25
چه كسي آغاز گر رجم باشد؟ 89/10/21
چگونگي و كيفيت رجم 89/10/20
حكم زناي مريض و مستحاضة 89/10/19
حكم زناي بكر و بكرة 89/10/18
حكم زناي محصنه 89/10/15
حكم زناي شيخ محصن و شيخة محصنة 89/10/14
حكم زناي شيخ و شيخة 89/10/11
حكم زناي عنفي 89/10/08
حكم زناي با محارم 89/10/07
حكم زناي با محارم 89/10/06
آيا تفريق و جداكردن شهود در... 89/10/05
آيا لازم است شهود همزمان بر... 89/10/04
طرق و راههاي ثبوت زنا 89/10/01
طرق و راههاي ثبوت زنا 89/09/30
ثبوت زنا با بيّنة 89/09/10
ثبوت زنا با اقرار 89/09/09
ثبوت زنا با اقرار 89/09/08
شرائط احصان 89/09/07
شرائط احصان 89/09/06
شرائط احصان 89/09/03
تعريف وطي به شبهه 89/09/02
شرائط ثبوت حد زنا 89/09/01
حدود و تعزيرات از منظر فقه ... 89/08/30
حكم اعاده صلات مع احتمال خل... 89/08/29
جواز اقتدا به عبد و غلام 89/08/24
جواز تبديل المكان للمأموم م... 89/08/22
وظيفه‌ي ماموم در جايي كه ام... 89/08/19
آيا در جايي كه امام نماز وا... 89/08/18
وظيفه‌ شخصي كه نماز مغرب را... 89/08/17
مكروهات صلات جماعت 89/08/15
مكروهات صلات جماعت 89/08/12
مستحبات جماعت 89/08/11
مستحبات جماعت 89/08/10
مستحبات جماعت 89/08/09
ما هو المرجّحات عند التشاح ... 89/08/08
حكم امامت كسي كه خودش را عا... 89/08/05
طرق و راههاي شناخت عدالت ال... 89/08/04
تقسيم گناه به كبيره و صغيرة 89/08/03
ماهيت و حقيقت عدالت 89/08/02
ماهيت و حقيقت عدالت 89/08/01
ماهيت و حقيقت عدالت 89/07/28
حكم اقتدا به محدود و اعرابي 89/07/26
حكم امامت غير بالغ بر غير بالغ 89/07/25
شرائط: امام جماعت 89/07/24
شرائط امام جماعت 89/07/21
شرائط امام جماعت 89/07/20
شرائط امام جماعت 89/07/19
شرائط امام جماعت 89/07/18
شرائط امام جماعت 89/07/17
شرائط امام جماعت 89/07/14
شرائط امام جماعت 89/07/13
حكم اقتدا به امامي كه خيال ... 89/07/11
حكم نماز ماموم در صورتي كه ... 89/07/10
علت فتاواي مختلف در يك مسئله 89/07/07
في صحّة صلاة المأموم بعد كش... 89/07/06
المسئلة الثالثة ‌ و الثلاثو... 89/07/05
هل يجوز إقتداء المأموم بالإ... 89/07/04
در صورت اختلاف ماموم با اما... 89/07/03
89/06/31
89/06/30
89/06/29
هرگاه ماموم در دو ركعت اخير... 89/06/28
وجوب اخفات القراءة خلف الإم... 89/06/27

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo