آرشیو سال 91-90 درس طب در روایات-طب در روایات
استاد عباس تبریزیان
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بررسي روايات نجاسات و کثافات جلسه 191
بررسي روايات نجاسات و کثافات جلسه 190
کتاب طب اسلامي جلسه 189

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo