آرشیو سال 96-95 درس طب در روایات-طب در روایات
استاد عباس تبریزیان
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ادامه بحث غذاهايي كه در روايات آمده است(سبزيجات) – معرفي بيماري ... 96/02/27
ادامه بحث غذاهاي وارد شده در روايات(حبوبات) – ادامه معرفي بيماري... 96/02/26
ادامه بحث غذاهاي وارد شده در روايات(حبوبات) – معرفي بيماري نوروپ... 96/02/25
ادامه بحث غذاهاي وارد شده در روايات(غذاهاي گياهي) – معرفي بيماري... 96/02/24
ادامه بحث غذاهاي وارد شده در روايات(غذاهاي گياهي) – معرفي بيماري... 96/02/23
ادامه بحث غذاهاي وارد شده در روايات(غذاهاي گياهي) – معرفي بيماري... 96/02/20
ادامه بحث غذاهاي وارد شده در روايات(غذاهاي گياهي) – معرفي بيماري... 96/02/19
ادامه بحث غذاهاي وارد شده در روايات(غذاهاي گياهي) – معرفي بيماري... 96/02/18
ادامه بحث غذاهاي وارد شده در روايات (غذاهاي گياهي) – معرفي بيمار... 96/02/17
ادامه بحث غذاهاي ذكر شده در روايات(پنير – ماست – مضيره – روغن زر... 96/02/13
ادامه بحث غذاهاي ذكر شده در روايات (شير – پنير) – معرفي بيماري س... 96/02/12
ادامه بحث غذاهاي ذكر شده در روايات(گوشت و روغن زرد يا روغن زيتون... 96/02/11
ادامه بحث غذاهاي ذكر شده در روايات(حليم – آبگوشت – كباب) 96/02/09
ادامه بحث گوشت پرندگان – غذاهاي تركيبي (شير و گوشت – آبگوشت – كل... 96/02/04
ادامه بحث گوشت – گوشت پرندگان – معرفي بيماري تومور استخوان 96/02/02
ادامه بحث گوشت 96/01/30
ادامه بحث گوشت – معرفي بيماري رماتيسم 96/01/29
ادامه بحث گوشت – معرفي بيماري تنگي نفس 96/01/28
ادامه‌ي بحث شكار – غذاهاي نافع – معرفي بيماري تومور ريه(نئوپلاسم... 96/01/27
ادامه بحث شكار با حيوانات 96/01/26
روش هاي تذكيه 96/01/21
ادامه بحث گوشت – ماهي 96/01/19
ادامه بحث گوشت 96/01/16
ادامه بحث تغذيه (درندگان) 95/12/25
ادامه بحث تغذيه (مسوخ) – معرفي بيماري پِنوموكونيوز ( نوعي بيماري... 95/12/24
ادامه بحث تغذيه (مسوخ) – معرفي بيماري آمبولي ريه 95/12/23
ادامه بحث تغذيه (گوشت – مسوخ) 95/12/22
ادامه بحث گوشت – معرفي بيماري ذات الجنب(عفونت ريه) 95/12/21
ادامه بحث گوشت – معرفي بيماري آتلكتازي (پژمرده شدن ريه) 95/12/18
ادامه بحث تغذيه (غذاهاي مضر و ممنوع) – بحث گوشت – معرفي بيماري آ... 95/12/17
ادامه بحث تغذيه (آداب بعد از غذا) – غذاهاي ممنوعه 95/12/16
ادامه بحث تغذيه(آداب بعد از غذا خوردن) – معرفي بيماري سرماخوردگي 95/12/15
ادامه بحث تغذيه – معرفي بيماري عقيمي مردان 95/12/09
ادامه بحث تغذيه(آداب) – معرفي بيماري عنن(ناتواني جنسي آقايان) 95/12/08
ادامه بحث تغذيه(آداب) – معرفي بيماري شب ادراري 95/12/07
ادامه بحث تغذيه (آداب) – معرفي بيماري اختلالات عصبي مثانه 95/12/04
ادامه بحث تغذيه(آداب تغذيه) – معرفي بيماري پروستات 95/12/03
ادامه بحث تغذيه 95/12/02
ادامه بحث تغذيه – معرفي بيماري سنگ مجاري ادرار 95/12/01
ادامه بحث تغذيه 95/11/30
ادامه بحث تغذيه 95/11/27
ادامه بحث تغذيه 95/11/26
ادامه بحث تغذيه 95/11/19
ادامه بحث تغذيه – معرفي بيماري نارسايي حاد كليه 95/11/18
ادامه بحث تغذيه 95/11/17
ادامه بحث ورزش – خنديدن – تغديه – معرفي بيماري واريس 95/11/16
ادامه بحث سلامتي در سفر – ورزش – معرفي بيماري فشار خون 95/11/13
ادامه بحث سلامتي در سفر – معرفي بيماري «خيز قلبي» و بيماري «شوك» 95/11/12
ادامه بحث سلامتي در سفر 95/11/11
ادامه بحث حيوانات – سلامتي در سفر – معرفي بيماري آنفاكتوس(سكته‌ي... 95/11/09
نگهداري حيوانات خانگي _ معرفي بيماري كرونر قلب(آنژين) 95/11/06
ادامه بحث سلامتي در زينت (ادامه بحث مسكن) 95/11/05
ادامه بحث سلامتي در زينت (مسكن) – معرفي بيماري هاي مادرزادي كودك... 95/11/04
ادامه بحث سلامتي در زينت (ادامه بحث مسكن) – بيماري هاي طحال 95/11/03
ادامه بحث سلامتي در زينت (مسكن) – درمان بيماري سرطان خون و معرفي... 95/11/02
ادامه بحث سلامتي در زينت (ادامه بحث انگشتر) – معرفي بيماري لمفوم... 95/10/29
ادامه بحث سلامتي در زينت ( ادامه بحث كفش – خُف – انگشتر) – معرف... 95/10/28
ادامه بحث سلامتي در زينت (ادامه بحث كفش – شكل كفش – رنگ كفش) – ا... 95/10/27
ادامه بحث سلامتي در زينت (عمامه – كفش) _ معرفي بيماري خونريزي 95/10/26
ادامه بحث سلامتي در زينت ( لباس) – معرفي بيماري كم خوني 95/10/25
ادامه بحث سلامتي در زينت( ادامه بحث جنس لباس – لخت شدن) – معرفي ... 95/10/19
ادامه بحث سلامتي در زينت(لباس) – معرفي بيماري اغماء كبدي و اختلا... 95/10/18
ادامه بحث سلامتي در زينت (ادامه بحث ناخن گرفتن) – معرفي بيماري ... 95/10/15
بو درماني (بوئيدن بوي خوش – گل – ميوه) – ناخن گرفتن – معرفي بيما... 95/10/14
ادامه بحث سلامتي در زينت (انواع روغن ها – روغن بان و خيري و كنجد... 95/10/13
ادامه بحث سلامتي در زينت(انواع روغن ها – روغن بنفشه و روغن ايرسا... 95/10/12
ادامه بحث سلامتي در زينت(روغن مالي) – معرفي چند بيماري ناحيه‌ي مقعد 95/10/11
ادامه بحث سلامتي در زينت(رنگ دست و ناخن – سرمه كشيدن) – معرفي بي... 95/10/05
ادامه بحث سلامتي در زينت(رنگ كردن مو) – معرفي بيماري آپانديس 95/08/19
ادامه بحث سلامتي در زينت(سبيل – رنگ كردن مو) – معرفي بيماري فاوي... 95/08/18
ادامه بحث سلامتي در زينت(مو و محاسن) – معرفي بيماري اسهال عفوني 95/08/16
ادامه بحث سلامتي در زينت(سفارشات مو) _ معرفي بيماري اسهال صفراوي... 95/08/15
ادامه بحث سلامتي در زينت(شانه زدن) – معرفي بيماري سوء هضم 95/08/12
ادامه بحث سلامتي در زينت (رسيدگي به موها – فرق ايجاد كردن) – معر... 95/08/11
ادامه بحث نوره – سلامتي در زينت – معرفي بيماري گاستريت يا ورم معده 95/08/10
ادامه بحث نوره 95/08/09
ادامه بحث نوره 95/08/04
ادامه بحث حمام (سفارشات در مورد استحمام كردن) - نوره 95/08/03
ادامه بحث حمام (كارهاي مرتبط با حمام) – معرفي بيماري «كبد چرب» 95/08/02
ادامه بحث حمام(كارهايي كه در حمام انجام مي‌شود) 95/08/01
ادامه بحث حمام(كارهاي مرتبط با حمام) 95/07/28
ادامه بحث حمام – قطره عسل و انغوزه(درمان ناخنك،آب مرواريد و سرطا... 95/07/07
ادامه بحث فوائد حمام – معرفي داروي جَوارش 95/07/06
بهداشت در جماع(توصيه‌هاي بعد از همبستري) – حمام كردن 95/07/05
بهداشت در جماع(اوقات ممنوعه‌ي جماع) – داروي موي زائد 95/07/03
بهداشت در جماع (وطي در دبر – حالاتي كه همبستر شدن در آن ها نهي ش... 95/06/29
بهداشت در جماع (نگاه به فرج زن – صحبت كردن هنگام جماع) 95/06/28
بهداشت در جماع (تعداد دفعات جماع – لخت شدن هنگام جماع) 95/06/27

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo