آرشیو سال 96-95 درس طب در روایات-ریح- حجامت- فصد
استاد عباس تبریزیان
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ادامه بحث فصد(بيماري هايي كه با فصد درمان مي‌شود) – طبابت در حضو... 95/08/18
ادامه بحث حجامت – فصد – طبابت در حضور شاگردان 95/08/17
توصيه هاي بعد از حجامت – مقدار حجامت – حجامت شخص ضعيف – جايگزين ... 95/08/16
ادامه بحث حجامت (سفارشات قبل از حجامت – دعاء حجامت – سفارشات بعد... 95/08/15
ادامه بحث شروط حجامت – نحوه‌ي حجامت – طبابت در حضور شاگردان 95/08/12
ادامه بحث حجامت به اعتبار ماه ها(ماه هاي فارسي) – روش حجامت – طب... 95/08/11
ادامه بحث حجامت و روزهاي هفته – حجامت به اعتبار روزهاي ماه قمري ... 95/08/10
ادامه بحث حجامت در روزهاي هفته – طبابت در حضور شاگردان 95/08/09
ادامه بحث حجامت و روزهاي هفته – طبابت در حضور شاگردان 95/08/08
ادامه بحث حجامت (حجامت عادي يا پيشگيري) – حجامت و روزهاي هفته – ... 95/08/04
ادامه بحث حجامت ها (حجامت وركين – حجامت قدمين – حجامت كف پا) – د... 95/08/03
ادامه بحث حجامت ها (حجامت قفا – حجامت اخدعين – حجامت ذقن – حجامت... 95/08/02
ادامه بحث حجامت درماني – حجامت سر – حجامت نقره – طبابت در حضور ش... 95/08/01
ادامه بحث حجامت تبيغ – حجامت درماني 95/07/28
ادامه بحث حجامت تبيغ (مواردي كه بايد حجامت كرد – علامات تبيغ) 95/07/07
ادامه بحث حجامت(حجامت تَبَيُّغ) 95/07/06
ادامه بحث حجامت – اقسام حجامت – حجامت تبيغ 95/07/05
ادامه بحث غلبه دم(جايگزين هاي حجامت) - حجامت 95/07/04
ابرده – بروده – غلبه دم(راه درمان غلبه دم و جايگزين هاي حجامت) 95/07/03
ادامه بحث ريح ام صبيان (درمان) – ريح البحر – ريح الشوكه – ريح ال... 95/06/29
ادامه بحث ريح (درمان) – ريح البارده – ريح ام الصبيان (بادي كه مخ... 95/06/28
ادامه بحث ريح(درمان) 95/06/27
ريح(يكي از طبائع چهارگانه) 95/06/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo