آرشیو سال 1401-1400 درس تفسیر-سوره بقره
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
آيه 136/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/06/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo