آرشیو سال 99-98 درس تفسیر-سوره بقره
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تفسير قرآن مجيد/تفسير سوره بقره /آيه 107 99/01/20
تفسير قرآن كريم/تفسير سوره بقره /آيه 106 98/12/28
تفسير قرآن كريم/تفسير سوره بقره /آيه 105 98/11/30
تفسير قرآن كريم/تفسير سوره بقره /آيه 104 98/11/16
تفسير قرآن/تفسير سوره بقره /آيه 103 98/11/02
تفسير قرآن كريم/تفسير سوره بقره /آيه 102 98/10/25
تفسير قرآن مجيد/تفسير سوره بقره /آيه 102 98/10/11
تفسير قرآن كريم/تفسير سوره بقره /تفسير آيه 102 98/10/04
تفسير قرآن كريم/تفسير سوره بقره /تفسير آيه 102 98/09/27
تفسير قرآن كريم/تفسير سوره بقره /تفسير آيه 101 98/09/20
تفسير قرآن كريم/تفسير سوره مبارك بقره /آيه 100 98/09/13
تفسير قرآن/تفسير سوره بقره /تفسير آيه 99 98/09/06
تفسير قرآن/تفسير سوره بقره /تفسير آيه 98 98/08/29
تفسير سوره بقره/ آيه 97 98/08/22
تفسير سوره بقره/ آيه 96 98/07/17
تفسير سوره بقره/ آيه 95 98/07/10
تفسير سوره بقره/ آيه 94 98/06/27

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo