آرشیو سال 93-92 درس خارج فقه
استاد سید کاظم مصطفوی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
معفويت ما لا ...93/03/10
تفسير آيه و ما...93/03/07
ادامه بحث از م...93/03/05
توضيح و تحقي...93/03/03
تفسير آيه 31 آ...93/02/31
بحث و شرح م...93/02/30
توضيح تکميلي...93/02/29
ادامه مسئله ...93/02/28
مسئله چهارم ...93/02/27
ادامه مسئله ...93/02/22
ادامه بحث در ...93/02/21
اگر رطوبتي به ...93/02/20
مسئله دوم خو...93/02/16
بررسي اندازه ...93/02/15
تحقيق در معفو...93/02/14
تفسير آيه 7 ...93/02/10
تحقيق و بررس...93/02/09
احکام معفويت...93/02/08
احکام معفويت...93/02/07
عفو خوني که ...93/02/06
تفسير آيات 28...93/02/03
عفو خوني که ...93/02/02
مورد دوم از موا...93/02/01
مورد دوم از موا...93/01/30
تفسير آيه 274...93/01/27
عفو مربوط به ...93/01/26
مسائل معفو ...93/01/25
مسائل معفو ...93/01/24
تتمه بحث مع...93/01/23
تفسير آيه 269...93/01/20
ادامه بحث از م...93/01/19
معفو بودن خو...93/01/18
تفسير آيه 208...92/12/21
ادامه بحث از م...92/12/20
ادله معفو بودن...92/12/19
ادله معفو بودن...92/12/18
نجاسات معفو ...92/12/17
تفسير آيه 207...92/12/14
مسئله دوازده...92/12/13
مسئله دهم و ...92/12/12
ادامه بحث از م...92/12/11
ادامه بحث از م...92/12/10
تفسير آيه 193...92/12/07
مسئله نهم از ...92/12/06
ادامه مسئله ه...92/12/05
ادامه مسئله ه...92/12/04
فرق بين تعار...92/12/03
تفسير آيه 189...92/11/30
مسئله ششم...92/11/28
ادامه مسئله ...92/11/27
ادامه مسئله ...92/11/26
تفسير آيه 185...92/11/23
حكم صلاه در ...92/11/20
مسئله پنجم ا...92/11/19
تفسير آيه 173...92/11/16
تحقيق تکميل...92/11/15
جمع بين نصو...92/11/14
جمع بين نصو...92/11/13
بررسي مسئل...92/11/12
تفسير آيات 15...92/11/09
بررسي مسئل...92/11/08
بررسي مسئل...92/11/07
مسئله سوم ا...92/11/06
تحقيق در فروع...92/11/05
تفسير آيات 15...92/11/02
فروعات بحث ...92/11/01
فروعات بحث ...92/10/30
حکم صلاه در ...92/10/28
تفسير آيات 15...92/10/25
حکم صلاه در ...92/10/24
حکم نماز ناس...92/10/23
گفته شد که ر...92/10/22
حکم رويت نجا...92/10/21
تفسير آيه 152...92/10/18
بررسي طريقه...92/10/17
حکم رويت نجا...92/10/16
حکم رويت نجا...92/10/15
التفات در حين...92/10/14
تفسير آيه 148...92/09/27
حکم نماز خوا...92/09/26
حکم نماز خوا...92/09/25
حکم نماز خوا...92/09/24
حکم نماز خوا...92/09/23
تفسير آيه 143...92/09/20
اما اذا کان جاه...92/09/18
تحقيقي درباره...92/09/17
تحقيقي درباره...92/09/16
تفسير آيه 138...92/09/13
صلاه در نجس ...92/09/12
ادامه بحث از ...92/09/11
صلاه در بدن يا ...92/09/10
حکم اعلام نجا...92/09/09
تفسير آيات 13...92/09/06
اعلام نجاست ...92/09/05
حکم اکل و ش...92/09/04
عدم جواز خورا...92/09/03
عدم جواز خورا...92/09/02
تفسير آيه 28 ...92/08/29
بحث تکميلي ر...92/08/28
عدم وجوب اع...92/08/27
تفسير آيات 12...92/08/08
حکم تسبيب ...92/08/07
انتفاع از اعيان ...92/08/06
بيع اعيان نج...92/08/05
بيع اعيان نجسه 92/08/04
تفسير آيه 124...92/08/01
انتفاع از اعيان ...92/07/30
جواز انتفاع از ا...92/07/29
وجوب تطهير ن...92/07/28
تطهير مصحف ...92/07/27
بررسي و تحق...92/07/23
حکم تطهير م...92/07/22
حکم تطهير م...92/07/20
تفسير آيات 12...92/07/17
ضمانت حاصل ...92/07/16
حرمت تنجيس...92/07/15
حرمت تنجيس...92/07/13
ادامه بحث دربا...92/07/10
نوشتن قرآن با...92/07/09
انتفاع از اعيان ...92/07/08
حکم تنجيس ...92/07/07
حکم تنجيس ...92/07/06
حكم تنجيس و...92/07/03
حكم تنجيس و...92/07/02
حكم تنجيس و...92/07/01

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo