آرشیو سال 96-95 درس تفسیر-تفسیر
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
سوره ي ملك آيه ي 1 96/03/06

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo