مدرسه فقاهت به دنبال اجرای «هماهنگی بین حوزه‌های علمیه» برای طرح «مسائل مسحدثه» و «پاسخ به مشکلات حکومتی» در دروس خارج در سال تحصیلی 1401-1400 است.
این طرح با تکیه بر پرونده علمی دروس جاری و لیست مسائل مستحدثه در ابواب فقهی است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo