◄ مستندسازی تقریرها
° دریافت افزونه (پلاگین)
◄ ساخت درس و تقریر
° رنگ‌بندی
° ساخت پاورقی
° ارسال تقریر
◄ یادآوری
° الگوی پاورقی
° پیدا کردن کتاب‌
° ساخت تقریر جدید
° ضوابط رنگ‌بندی
° ضوابط نگارش
° کد شدن پاورقی
° موضوع درس
° نام‌گذاری فایل‌ها

نام‌گذاری فایل‌ها (الگوی نام‌گذاری فایل‌ها جهت ارسال)


در خصوص تقریر دروس عربی، نام‌گذاری فایل Word ارسالی مطابق الگوی زیر صورت می‌گیرد؛

• 130403_340522_817

• میلادی_قمری_شماره

▪ عدد سمت راست، نمایانگر تاریخ میلادی؛ عدد وسط، نمایانگر تاریخ قمری و عدد سمت چپ، نمایانگر شماره جلسه است که با "خط پایین ( _ ) از هم جدا می‌شوند.

در خصوص تقریر دروس فارسی، نام‌گذاری فایل Word ارسالی مطابق الگوی زیر صورت می‌گیرد؛

• 920822_001

• شمسی_شماره

▪ عدد سمت راست، نمایانگر تاریخ شمسی؛ و عدد سمت چپ، نمایانگر شماره جلسه است که با "خط پایین ( _ ) از هم جدا می‌شوند.

راهنمای نام‌گذاری فایل‌های صوتی

وقتی ماوس را برروی آیکون جلسه‌ای قرار می‌دهید، نام فایل در انتهای صفحه نمایش داده می‌شود.

در این تصویر آخرین جلسه 930 و تاریخ شمسی 920706 می‌باشد.

در این تصویر آخرین جلسه 929 و تاریخ شمسی 920702 می‌باشد.

هرگاه درسی را می‌خواهید شماره گذاری کنید، ماوس را برروی جلسه آخر ببرید تا آخرین شماره را تشخیص دهید سپس شماره درس را وارد کنید.


همان طوری که در تصویر بالا می‌بینید برای دو تاریخ 930702 و 930706، شماره جلسه 929 تکرار شده است. لذا باید قبل از ارسال، از صحت نام‌گذاری تاریخ و شماره جلسه مطمئن شوید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo