◄ مستندسازی تقریرها
° دریافت افزونه (پلاگین)
◄ ساخت درس و تقریر
° رنگ‌بندی
° ساخت پاورقی
° ارسال تقریر
◄ یادآوری
° الگوی پاورقی
° پیدا کردن کتاب‌
° ساخت تقریر جدید
° ضوابط رنگ‌بندی
° ضوابط نگارش
° کد شدن پاورقی
° موضوع درس
° نام‌گذاری فایل‌ها

برای مشخص شدن شناسنامه تقریر (نام مقرر، شماره جلسه، نام استاد و ....)، دو قسمت «ساخت درس جدید» و «ساخت تقریر جدید» در پلاگین طراحی شده است.
ساخت درس جدید؛ مشخصات کلی برای یک درس در طول سال س.
ساخت تقریر جدید؛ که مشخصات هر درس را به صورت جداگانه مشخص می‌کند.

نمونه سر صفحه تقریرها که شامل عنوان درس، نام استاد، شماره جلسه، تاریخ و روز برگزاری درس، نام مقرر، موضوع عام، موضوع خاص و موضوع اخص است.

1. بعد از انتخاب «ساخت درس جدید» شکل زیر ظاهر می شود و باید «نام استاد»، «عنوان درس» و «نام مقرر» را مشخص کرد (وارد کردن «کتابنامه» لازم نیست)

2. «نام استاد» و «عنوان درس» رانتخاب کنید. اگر «عنوان درس» در لیست وجود ندارد، آن را بنویسید

3. «نام مقرر» را وارد کنید و بر روی ساخت درس کلیک کنید.

4. پیغام «درس جدید با موفقیت ایجاد شد» نشان داده می‌شود.

5.با کلیک بر روی گزینه «ساخت تقریر جدید» صفحه زیر ظاهر می‌شود و باید تاریخ جلسه (در قالب 8 رقم)، روز، شماره جلسه، نام درس، موضوع عام، موضوع خاص، موضوع اخص و نام استاد را معین کرد.

6. تاریخ جلسه (در قالب 8 رقم)، روز، شماره جلسه(در قالب 3 رقم) را معین ‌کنید

7. عنوان درس (فقه، اصول، تفسیر و ...) را مشخص کنید.

8.اگر عنوان درس فقه باشد، در قسمت موضوع عام، کتاب‌های فقهی نمایش داده می‌شود. در اینجا امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شده است.

9.در قسمت «موضوع خاص» کتب فقهی، بر اساس سرفصل‌های کتاب «جواهر الکلام» فصلی را نشان می دهد و مطابق مبحثی که استاد تدریس می‌کند، یک مورد انتخاب می‌شود.

10.در قسمت «موضوع اخص »، توضیحی کوتاه که مبحث روز را مشخص می‌کند، توسط مقرر نوشته می‌شود.

11. یک مقرر ممکن است تقریر یک یا چند استاد را انجام دهد. در انتهای کار، نام استاد را انتخاب کنید.

12. کلید شروع تقریر را بزنید.

13. صفحه زیر ظاهر می‌شود:

14. درس‌های استاد در نشانی زیر ذخیره می‌شود.

15. جلسه 18 شهریور سال 99 آیت الله مکارم شیرازی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo