درس‌های آیات عظام حوزه علمیه قم (مسجد اعظم)

آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو درس خارج اصول
خارج اصول
اجتهاد و تقلید- مقدمه علم اصول- وضع- مشتق- اوامر- مقدمات واجب
استصحاب- اصل مثبت- استصحاب اعتقادی- مرجحات تعارض
قطع- مباحث ظن- اصول عملیه- اقل و اکثر ارتباطی
مساله ضد- نسخ وجوب- نواهی- دلالت نهی- مفاهیم- عام وخاص- مطلق و مقید
اجتهاد و تقلید -مقدمه علم اصول-وضع- مشتق-اوامر-مقدمات واجب
استصحاب- اصل مثبت- استصحاب اعتقادی- مرجحات تعارض
قطع- مباحث ظن- اصول عملیه- اقل و اکثر ارتباطی
مساله ضد- نسخ وجوب- نواهی- دلالت نهی- مفاهیم- عام وخاص- مطلق و مقید
مقدمات- وضع- اوامر- مقدمه واجب
استصحاب- اصل مثبت- تعارض ادله و اماره- إجتهاد و تقلید
خبر واحد- اصول عملیه- حجیت ظن- قاعده لا ضرر
مفاهیم
مقدمه واجب- مساله ضد- اجتماع امر و نهی

آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو درس خارج فقه
آیات فقهی: طلاق- انواع عده- اثبات زنا- سرقت- دیات- اسراف- بدعت- ارتداد
آیات فقهی: جهاد- ربا- غنا- اجاره- ودیعه- سباق- حجاب- احکام خانواده
مسائل مستحدثه: حیل شرعیه- تغییر جنسیت- پیوند اعضا- شرکت هرمی- تلقیح مصنوعی
کتاب وقف: اقسام وقف- شرایط واقف و موقوف
کتاب مضاربه: شرایط متعاقدین- شرایط مضاربه- شرایط ربح
قواعد فقهیه: (قاعده رفع، لزوم) شروط نذر- تقیه- شرایط رضاع- عوامل ارث
قواعد فقهیه: (قاعده امکان، لاتعاد، لا حرج، جبّ، لا ضرر)
قواعد فقهیه: (قاعده ید، مسلم، الزام، اقرار العقلاء، قرعه، انصاف، احسان) موجبات و مسقطات ضمان-اقسام شروط
کتاب دیات: دیه اعضای صورت- دیه دستگاه تناسلی- دیه جنین
کتاب قصاص: شرایط قصاص- اثبات قتل- احکام قسامه- قصاص اعضاء- دیه اعضاء
کتاب صلات: نماز جماعت- شرایط امام جماعت
کتاب حدود: شرایط احصان- رجم- شهادت شهود- قذف- سرقت- محارب- مرتد- قصاص
کتاب صلاة


آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
آرشیو درس خارج فقه
خارج فقه
أمر به معروف و نهی از منکر بررسی وجوب- اهم و مهم- قصدقربت- مقدمات حرام
کتاب خیارات: (خیار رؤیت، عیب، تبعض صفقه، تدلیس، تعذر تسلیم، تخلف شرط) ارث خیارات- ربا
کتاب خیارات: (خیار مجلس، حیوان، عیب، شرط، غبن، تأخیر) مسقطات خیار
کتاب شرکت: شروط و اقسام شرکت- شرکت های نوظهور- اقاله
کتاب مضاربه: تقسیم سود- مضاربه فضولی- فسخ مضاربه- شرط ضمان- توکیل- بطلان مضاربه
کتاب حج: حلق و تقصیر- محرمات احرام -طواف نساء- رمی جمرات
کتاب حج: سعی- وقوف در عرفات و مشعر- رمی جمرات- هدی
کتاب حج: طواف- شرایط طواف- سعی- نماز طواف
کتاب حج: استعمال طیب- اکتحال- جدال- تدهین- حلق تظلیل
کتاب حج: احرام- صید- استمتاع- کفاره
کتاب حج
کتاب حج
کتاب حج
کتاب نکاح: تعیین مهر- مهر المثل- مهر فاسد- نشوز
کتاب نکاح
کتاب نکاح
کتاب نکاح
کتاب نکاح
کتاب نکاح

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
آرشیو درس خارج اصول
خارج اصول

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
سایر دروس
آرشيو سایر دروس


آیت‌الله عبدالله جوادی آملی
آرشیو درس خارج فقه
کتاب ارث
کتاب نکاح
کتاب نکاح
کتاب نکاح
کتاب نکاح
کتاب نکاح
کتاب بیع
کتاب بیع
کتاب بیع
کتاب بیع
کتاب بیع
کتاب بیع
کتاب بیع

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی
آرشیو درس خارج تفسیر
سور: إنسان- مرسلات- نبأ- نازعات- عبس- تکویر- إنفطار- مطففین- إنشقاق- بروج- طارق- أعلی- غاشیه- فجر
سور: طلاق- تحریم- ملک- قلم- حاقه- معارج- نوح- جن- مزمل- مدثر- قیامت
سور: الرحمن- واقعه- حدید- مجادله- حشر- ممتحنه- صف- جمعه- منافقون- تغابن
سور: حجرات- ق- ذاریات- طور- نجم- قمر
سور: شوری- زخرف- دخان- جاثیه- أحقاف- محمد- فتح
سور: زمر- غافر- فصلت- شوری
سور: سبأ- فاطر- یس- صافات- ص
سور: قصص- عنکبوت- روم- لقمان- سجده- احزاب- سبأ
سور: مومنون- نور- فرقان- شعراء- نمل
سور: انبیاء- حج- مومنون
سور: مریم- طه- انبیاء
سور: اسراء-کهف
سوره: اسراء


آیت‌الله حسین نوری همدانی
آرشیو درس خارج فقه
کتاب صلات: اعداد صلات- نوافل- مواقیت صلات- قبله
کتاب ارث: ارث زوجین- ارث مطلقه- ارث خنثی و ولد الزنا- تلقیح مصنوعی- بانکداری اسلامی- حیل شرعی
کتاب ارث: طبقات ارث - ارث زن و مرد- عول و تعصیب- موانع ارث
کتاب وقف: شرایط وقف- وقف معاطاتی- شرایط واقف و موقوف- بیع وقف
ولایت فقیه: ولایت مطلقه فقیه- صفات والی- امر به معروف و نهی از منکر
ولایت فقیه: معانی ولایت- ضرورت حکومت- اقسام جهاد- حدود و قضا
أقسام بیع فضولی- کاشفیت یا ناقلیت اجازه
کتاب بیع: بیع مثلی وقیمی- شرایط متعاقدین- عقد فضولی
کتاب بیع: شرایط عوضین- بیع معاطات- عقد فاسد
کتاب صوم: مبطلات- کفارات- مصرف کفاره- احکام قضا- طرق اثبات هلال
کتاب صوم: رؤیت هلال- مفطرات- تقیّه
کتاب جهاد: وجوب جهاد- اقسام جهاد- تفاوت جهاد و جنگ


آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی
آرشیو درس خارج اصول
اصول عملیه: استصحاب
اصول عملیه: اصل برائت-اصل احتیاط
حجیت خبر واحد

آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی
آرشیو درس خارج فقه
کتاب مضاربه: شرایط مضاربه- تخلف از شروط
کتاب بیع: ادله صحت فضولی- نکاح فضولی- معاطات در فضولی
کتاب بیع: عقد فاسد- قاعده تلف- بیع صبی- عقد فضولی در ایقاعات
کتاب بیع: بیع معاطاتی- اقسام معاطات- ادله صحت معاطات- الزامات معاطات
اقسام کفارات- اقسام صوم
کتاب اعتکاف: شرایط اعتکاف- مکان اعتکاف- خروج از اعتکاف- مبطلات اعتکاف
کتاب صوم: رؤیت هلال- شرایط وجوب قضا
کتاب صوم
کتاب صوم: مفطرات صوم؛ ارتماس، بقاء بر جنابت
کتاب صوم: قصد قربت- نیت-قضای روزه- مفطرات صوم
کتاب نکاح:
کتاب نکاح: اعتبار صیغه در عقد نکاح- اعتبار تنجیز در عقد نکاح- شرائط مجری عقد نکاح- اقرار به زوجیت- اختلاف در زوجه- ازدواج با زن مدعی خلیه بودن- اولیاء عقد
کتاب نکاح: ازدواج با زانی و زانیه- محرمات بالمصاهره
کتاب نکاح: احکام مضاجعه
کتاب نکاح: اقسام نکاح- احکام نظر- محارم- احکام خانواده
کتاب خمس: خمس مؤونه- تقسیم خمس- ادله انفال
کتاب خمس
کتاب خمس: خمس غنایم- خمس معدن- موارد وجوب خمس

درس رجال
رجال

جهت مشاهده اسامی مقررین اینجا را کلیک کنید

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo