< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه بیماری‌های مسری – کرونا

 

پاسخگویی به مسائل مستحدثه و نوپدید از جمله ماموریت های حوزه علمیه است که بتواند متناسب با شرایط زمان و مکان و تطبیق قواعد فقهی بر مسائل روز، امورات جامعه اسلامی را سامان دهد.

از جمله موضوعات جدید «بررسی بیماری های مسری» از نظر کلامی[1] [2] و فقهی[3] [4] [5] [6] [7] است

که تا کنون در رابطه با بیماری هایی نظیر؛ «ایدز»[8] و «کرونا»[9] [10] [11] [12] [13] بحث شده است.

 

1- از منظر کلامی به مباحث ذیل توجه شده است:

    1. شرور و یگانگی خداوند[14]

    2. رابطه شرور و عدل الهی[15]

    3. شرور و علیت طبیعی[16]

    4. شرور و نظریه عنایت[17]

    5. فلسفه بلا و بیماری[18]

 

2- از منظر فقهی نیز به مباحث ذیل توجه شده است:

    1. مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک[19]

    2. احکام عبادات مبتلایان به کرونا[20]

    3. ضمان سرایت بیماری[21]

    4. استفاده از الکل[22]

    5. وظایف حکومت[23]

    6. کفن و دفن بیمار کرونایی[24]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo