< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقتصاد اسلامی

یکی از مسائل کاربردی و مورد نیاز جامعه اسلامی در عصر کنونی، موضوع اقتصادی اسلامی و مباحث مرتبط با آن است که در دروس مراجع تقلید و خارج حوزه مورد توجه قرار گرفته است که اساتید با موضوع اقتصاد اسلامی[1] یا فقه الإقتصاد[2] [3] [4] به آن پرداخته اند.

از جمله موضوعات مرتبط و مهم در اقتصاد اسلامی بحث« بانکداری اسلامی»[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] «احکام شرکت»[18] [19] [20] [21] [22] « احکام جعاله»[23] [24] «احکام مضاربه»[25] [26] [27] [28] [29] [30]

«احکام بورس»[31] [32] «شرکت های نوظهور و هرمی »[33] [34] [35] می باشد که مراجع و اساتید مختلف از زوایای گوناگون به آن پرداخته اند که در ادامه به فروعات بحث بانکداری اسلامی اشاره می شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo