< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده اتلاف/ قواعد فقهیه

یک مسئله ای که بین علما اجماعی است این است که در اتلاف تفاوتی بین عمد و خطا نیست. عناوین افعال مثل ( اَکَلَ ) یا (شرب) یا (قام) اعم از عمد و خطا هستند. (من اتلف) هم از همین قسم است ولهذا با اطلاق هم شامل عمد است و هم خطا.

روایاتی نیز در مورد شاهد الزور داریم. زور در عربی به معنای دروغ است و به شهادت دروغ شاهد الزور می گویند.

از حضرت سوال کردند که اگر شاهد بعد از آنکه مشهود علیه را رجم کردند، بگوید: در اینکه کار او بوده یا نه شک کردم. در اینجا حضرت فرمود: شاهد باید دیه دهد. اما اگر بگوید: عمدا دروغ گفتم، فرموده اند که باید قصاص شود.

در روایت دیگری نیز داریم که اگر شاهد بگوید که اشتباه کردم و شهادتم درست نبود باید دیه مشهود علیه را بپردازد و حد قذف بر او جاری می شود. اما اگر بگوید: عمدا دروغ گفتم؛ به قتل می رسد.

روایت دیگر

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ.[1]

دو نفر علیه یک نفر شهادت دادند که او سارق است و حضرت دست او را قطع کرد. بعد همان دونفر شخص دیگری را آوردند و که ما اشتباه کردیم و آن شخص سارق نبود، بلکه این شخصی که همراه ماست سارق است. حضرت فرمودند: باید نصف دیه کامل را به محدود بدهید.

این روایت دقیقا به بحث ما مربوط است. زیرا بحث ما در تسبیب بود و این شاهد زور از مصادیق سبب بوده و شخصی که حکم را جاری می کند مباشر است. اما آن شخص که شهادت غلط داده لو خطأ سبب است و در این روایاتی که خواندیم، حضرت حکم به دیه برای شهات اشتباه و در شهادت دروغ حکم به دیه و قصاص یا حد داده اند. یعنی این شهادت زور از مصادیق اتلاف است. فقها نیز برای اثبات ضمان در اتلاف به این روایات استناد کرده اند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo