< فهرست دروس

درس اخلاق - آیات اخلاقی آیت الله مظاهری

90/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.
 
 تقاضایی که دارم در این چند روز، یعنی پنجشنبه و جمعه و شنبه، مجالس روضه در مسجد شما باشد. به هر اندازه بتوانید این دو سه روز را عزا قرار دهید خیلی بجاست و مورد رضایت امام زمان است. و ما باید این دو سه روز را نظیر عاشورا، روزهای عزایمان باشد و متأسفانه نیست. و بالاخره از همه تقاضا دارم به هر اندازه که میتوانید این دو سه روز، هم بگریید و هم بگریانید و هم مسجد و منزل شما عزاخانه باشد. هم بکی أو أبکی أو تباکی. این لازم و واجب است. مخصوصاً این بحرانها که در ممالک اسلامی است و همیشه هم برای اینست که یک براندازی از اسلام بشود. یک براندازی از تشیع شود و چارهای هم نیست جز اینکه آقا امام زمان (عج) یک نظر لطفی بکنند و الاّ از مسلمانها کار ساخته نیست. امیدوارم این دو سه روز عزا موجب شود که ما یک کار اساسی برای اسلام و برای تشیع و برای این جمهوری اسلامی داشته باشیم. ان شاء الله.
 ما از روایات به خوبی استفاده میکنیم که زهرا (س) محور عالم وجود است. همین روایت ثقلین که دیگر خدشهای سندی ندارد و بیش از هزار جا پیغمبر اکرم (ص) در هر فرصتی این روایت ثقلین را خواندند.
 إِنِّيتَارِكٌفِيكُمُالثَّقَلَيْنِكِتَابَاللَّهِوَعِتْرَتِيأَهْلَبَيْتِيوَإِنَّهُمَالَنْيَفْتَرِقَاحَتَّىيَرِدَاعَلَيَّالْحَوْضَ مَاإِنْتَمَسَّكْتُمْبِهِمَافلَنْتَضِلُّواابداً و در این روایت زهرا (س) محور واقع شده است. حتی یردا علیّ الحوض. و مراد از حوض یعنی زهرا. در عالم ملکوت، تجلی خدا. در این جا یک انسان کامل که اسلام و تشیع مرهون اوست. در قیامت آن منزل سوم کوثر است. این انا أعطیناک الکوثر که مربوط به زهراست در ازل تجلی ذاتی خداست. آمده در این دنیا، یک انسان کامل که اسلام مرهون اوست. و در آن قوس صعودی دیگر کوثر است. آن کوثری که در روایت میخوانیم که اگر کسی یک جرعهای از آن بنوشد، اگر پیر است جوان میشود و اگر صفت رذیلهای دارد نابود میشود و اگر جاهل است عالم میشود. یک انسان کامل لیاقت بهشت پیدا می کند و پیغمبر اکرم (ص) زهرا را در روز قیامت محور قرار دادند، که قرآن و اهل بیت و اهل بیت، قرآن، این دو سر حوض کوثر یعنی عندالزهرا. این عندالزهرا خیلی معنا دارد. برای ما یک ارزندگی فوق العاده دارد و معنایش همین علت غایی آدم است. ما روایاتی در این مسائل داریم. متأسفانه این روایتها باید در کتابهای معتبر آمده باشد و نیامده. تقیه هم بوده و نیامدنش معلوم است که برای چه نیامده، نشده که بیاید. اصلاً این درهای گرانبها در روایات ما زیر گل و لای رفت. اما وقتی برویم در روایتها و برویم در قرآن میبینیم همان روایتها که به دست ما نرسیده، یک درخشندگی خاصی در قرآن و در روایات اهل بیت دارد. مثلاً این روایتی که از حضرت ولی عصر (عج) نقل شده که آقا فرمودند: جدّتی فاطمة أسوة لی عندالظهور؛ سرمشق در حکومت اهل بیت زهراست. این روایت باید مثلاً در کافی آمده باشد و یا در جاهای دیگر آمده باشد، اما حالا نشده که بیاید. این دُرّها را دشمن زیر خاک کرد و زیر گل و لای کرد. اما نظیرش در روایات صحیح السند آمده است. این مصحف فاطمه، در روایات صحیح السند آمده. اما این مصحف فاطمه چیست؟ نمیدانیم. برای اینکه بعد از قرآن است. قرآن بیست و سه سال بر پیغمبر اکرم به توسط جبرئیل از طرف خدا نازل شده است. قرآن میگوید تبیاناً لکلّ شیء که ولا رطبٍ و لا یابسٍ الاّ فی کتاب مبین. حال بعد از قرآن این مُصحف فاطمه چیست؟. هیچ کس نمیتواند معنا کند. تکرار که نباشد بلکه باید تازگی باشد که جبرئیل میآمد و کاتب وحی در قرآن امیرالمؤمنین بود و اینجا هم کاتب وحی امیرالمؤمنین است و در این مدت دو سه ماه یک کتاب به اندازۀ قرآن که ائمۀ طاهرین به این مُصحف افتخار میکنند و میگویند این مصحف پیش ماست تا زمان ظهور که ظاهر شود.
 من خیال میکنم این قانون اساسی در زمان اهل بیت (علیهم السلام) است. مثل قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ما قرآن داریم اما به قانون اساسی هم احتیاج داریم. قانون اساسی جمهوری اسلامی که دنیا هم میگوید، انصافاً قانون خوبی است. در زمان اهل بیت (علیهم السلام) قرآن داریم. تال قرآن و مفسّر قرآن داریم اما مثل اینکه قانون اساسی در زمان ظهور. و آن زمان ظهور هم مرادم فقط زمان حضرت ولی عصر(عج) نیست، آنکه که کم است. آقا امام حسین (ع) بیش از هزار سال حکومت میکند و همۀ اهل بیت میآیند برای حکومت کردن. هم پیغمبر اکرم و هم دوازده امام، اینها همه حکومت جهانی دارند آنهم هزار سال. امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) و همچنین مابقی و این جملۀ آقا امام زمان که جدّتی فاطمة أسوة لنا. یعنی مُصحف فاطمه قانون اساسی برای زمان ظهور. که از زمان حضرت آدم تا زمان ظهور یک قطره از دریای عمر انسان است. عمر انسان که انسانیت است از زمان ظهور حضرت ولی عصر(عج) پیدا میشود. ظاهراً آقا امام زمان هم دو زمان حکومت دارند. اول حکومت دارند و بعد یک نامردی که در روایات دارد، زن ریشدار. یک نامردی یا یک نفوذی ایشان را به شهادت میرسانند. بعد از آن امیرالمؤمنین میآید و امام حسن و امام حسین و امام سجاد (ع) و همینطور تا نوبت به امام زمان شود. شاید بیش از هزار سال ایشان حکومت کند و بعد قیامت شود. و ظاهراً این روایت که در میان روایات ما گم شده و البته دشمن گم کرده است. اما این روایت مُصحف را هم سنی دارد و هم شیعه و یک افتخار برای شیعه. روایت هم صحیح السند و ظاهرالدلاله و عالیست. و بعضی بزرگان گیرند که این مصحف چیست؟ با این جملۀ امام زمان هم معلوم میشود که مُصحف چیست، با این جملهای که من تفسیر کردم. یا مثلاً این جمله که روایت در کتابهایی مثل کافی و امثال اینها نیامده و گم شده است و این درُ گرانبها را گم کردند که نحن حجج الله علی خلقه و فاطمة حجةٌ علینا. نمیتوانیم در کتابهای معتبرمان پیدا کنیم، اما لبّ آن را در کتابهایمان پیدا میکنید و آن چیست؟ روایت ثقلین.
 روایت ثقلین به ما میگوید که علت غایی برای عالم وجود زهراست. یا روایت ثقلین، علاوه بر محوریت که درست میکند، مثل اینکه همۀ عالم را وابسته به زهرا میکند. که: انّی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض. یعنی محور، یعنی علت غایی. این قضیۀ لولاک لما خلقتُ الافلاک و لولا علیٌُ لما خلقتک و لولا فاطمة لما خلقتکما. این روایت و این درّ گرانبها در میان ما گم شده است. در کتابهای معتبر نیامده و اگر آمده همان جملۀ اول یعنی لولاکلما خلقتُ الافلاک آمده. نیامده اما وقتی برویم در قرآن و در روایات اهل بیت، میبینیم که مضمون آنجاهاست. و ما روی این روایتها باید خیلی کار کنیم و سندیابی کنیم. یک کار اساسی که در جمهوری اسلامی شد و خدا رحمت کند آن کسانی را که کردند و خدا توفیق دهد به آن کسانی که هستند، این سندیابی برای نهج البلاغه است. نهج البلاغه از نظر سند خوب بود در میان ما و وقتی میخواستند به ما ایراد بگیرند میگفتند نهج البلاغۀ شما که حجت نیست برای اینکه مُرسله است. و الحمدالله این سندیابی خیلی عالی شد برای ما و برای شیعه و برای نهج البلاغه. ابن ابی حدید معتزلی انصافاً خدمت والایی به نهج البلاغه کرده است. بیست جلد کتاب در این باره نوشتند و همه چیز دارد و سند را نتوانست درست کند. اما یک جمله دارد که این جمله را حضرت امام هم راجع به زیارت جامعه دارند. میگوید که نهج البلاغه سند نمیخواهد برای اینکه مضمون دلالت میکند بر صحت سند. برای اینکه هیچ کس نمیتواند و نخواهد توانست مثل نهج البلاغه بیاورد. همین دلالت بر سند هم دارد. که حضرت امام راجع به زیارت جامعه یک وقت میفرمودند، البته زیارت جامعه سند دارد و سندش خوب است. اما ایشان میگفتند که ما برای زیارت جامعه سند نمیخواهیم، دلالت دال بر سند است. به قول ایشان هیچ دهانی یارای گفتن زیارت جامعه را ندارد به غیر از مثل امام هادی و مثل اهل بیت (علیهم السلام). ما شیعیان و ما طلبهها در این جمله چیزها کار نکردیم. اگر زهرا (س) هم از ما روز قیامت شکایت کند، جا دارد. مثلاً الان کتاب زیاد نوشته میشود. اما بعد که به کتابها مراجعه کنیم، میبینیم که محتوا ندارد. اگر همه جمع میشدند و همه فکر میکردند، چه انتشارات و چه نویسندهها، راجع به همین روایت که الان خواندم، نحن حجج الله علی خلقه و فاطمه حجةٌ علینا، چند جلد کتاب مینوشتند، چقدر ارزندگی داشت. و ما راجع به این چیزها کار نمیکنیم و افت علم داریم. الحمدلله افت نویسندگی نداریم و الان خیلی خوب شده. الحمدلله میبینیم که سالی چندین هزار جلد کتاب چاپ میشود و این خوب است؛ اما محتوا ندارد، برای اینکه ما طلبهها افت علم داریم. شهیدها و محققها و علامهها الان باید در زمان ما باشد و نیست. و این افت علم ماست. و اگر هم از ما بازخواست شود، جا دارد. در فقه هم همین، افت علم داریم. باید در هر عصری جواهر داشته باشیم، باید مثل شرایع و معتبر محقق و تذکره علامه داشته باشیم و بالاخره باید در امور کلامی و بالاتر از اینها در همین زیارت جامعه. الان زیارت جامعه که افتخار شیعه است، یک تفسیر و یک ترجمۀ عالی نداریم. شیخ احمد اقصائی یک ترجمه نوشت، ملا بود و عارف بود اما منحرف بود و کتابش هم حال انحرافی دارد و ما حال انحرافی نداریم، باید این زیارت جامعه را هر سال یک لجنه، افتخار شیعه هم هست و بالاترین افتخار است. یعنی شیعه یک اسراری دارد و این اسرار را سنی ندارد و هیچ کس ندارد و این اسرار شیعه، همه و همه در زیارت جامعه نهفته شده و ما باید این اسرار را بدهیم به مردم، با یک قلم خوبی، با یک ذوق خوبی و با یک علم خوبی و پایه. لذا اگر به ما بگویند زهرا چه کسی است، نمیتوانیم بگوییم که امام زمان فرموده لی اسوه و نمیتوانیم بگوییم که امام زمان فرموده نحن حجج الله و هی حجةٌ علینا. اینها را که از اسرار شیعه است،ما باید بنمایانیم. به راستی زهرا برای ائمۀ طاهرین اسوه است. به راستی زهرا حجت است برای امام زمان و یا بالاتر حجت است برای امیرالمؤمنین. از این چیزها زیاد است. یکی از بزرگان یک جمله از مرحوم آیت الله، آقای خونساری نقل میکرد و جملۀ خیلی شیرینی است. مرحوم آقای خونساری گفته بودند که من مکه بودم . با یکی از علمای بزرگ اما سنی که مثل من زائر بود، مباحثه میکردیم. من فقط دو سه روز مباحثهام این بود که زهرا مخالف سقیفۀ بنی ساعده بود، آری یا نه؟ میگفت: آری. میگفتم درست بود یا نه؟ میماند. اگر بخواهد بگوید زهرا اشتباه کرده، نمیتوانست بگوی و اگر بخواهد بگوید که زهرا درست میگوید، سقیفۀ بنی صاعده باطل میشد. بعد از دو سه روز این عالم سنی در میان رفقای خودش و میریدهای خودش گفت: این دو سه روز ما این را فهمیدیم که زهرا مخالف سقیفۀ بنی صاعده بوده. زهرا را که نمیتوانیم بگوییم اشتباه کرد، پس بنابراین شیعه درست میگوید. ما اینطور چیزها داریم. ما باید زهرا را در میان سنیها بماسانیم. به انّها اسوه لأئمة الطاهرین.
 ما طلبهها باید این را بماسانیم، هی حجة لأمیرالمؤمنین. آن روایت را اگر نتوانیم بماسانیم اما این طور جملات مثل مرحوم آقای خونساری که با آن سنی مواعظه کرده بود، اینطور چیزها را که میشود، روی روایت ثقلین.
 اکنون این روایت ثقلین که یک روایت است برای شیعه، کدام یک از ما یک کتاب راجع به روایت ثقلین نوشتیم. خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی را که این الغدیر را نوشت. الغدیر یک افتخار شد. ما باید هر سال یک الغدیر داشته باشیم. نگویید که نمیشود بلکه ما طوری شدیم که نمیشود یعنی ما باید یک عالم شیه باشیم و بتوانیم اثبات کنیم که امام زمان فرموده: نحن حجج الله علی خیر خلقه و فاطمة حجةٌ علینا. یک کتاب بنویسیم و بگوییم سند که نمیخواهد. خوب خیلی چیزها سند نمیخواهد اما همین که حضرت امام گفتند این دلالت زیارت جامعه کاشف بر سند است. چقدر خوب است. ما کوتاه آمدیم و کوتاه میآییم، و تشیع اگر در زمان ما از ماشکایت کند جا دارد. اما دلگرم به این محبتها و به این عشقها هستیم. الحمدلله همۀ ما تا سرحد عشق زهرا را دوست داریم. الحمدلله تا سرحد عشق مینمایانیم مردم را،به زهرا علاقهمند میکنیم. امیدواریم زهرا هم همیشه و همه جا من جمله لب حوض، ما را از مقرّبین خودش قرار دهد. ان شاء الله.
 و صلی الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo