< فهرست دروس

درس اخلاق - آیات اخلاقی آیت الله مظاهری

91/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.
 
 قبل از آنکه وارد بحث شوم، تذکري را عرض کنم. لازم است بر همۀ شما که اين تذکر را در مسجدها بدهيد.
 22 بهمن مربوط به نظام است و مربوط به جمهوري اسلامي است. آن جمهوري اسلامي که براي آن زحمت زيادي کشيده شده است و صد در صد مردم هم به آن آري گفتند؛ که الان هم اگر همان رفناندوم بشود،‌راجع به اصل نظام و جمهوري اسلامي همه «آري» مي‌گويند. براي اينکه جمهوري اسلامي چيزي نيست جز همان اسلام عزيز. و مردم هميشه حاضر بودند همه چيز خود را فداي اسلام عزيز کنند. لذا اين قضيۀ 22 بهمن مربوط به کسي و چيزي نيست. مربوط به نظام است و همۀ ما بايد اين 22 بهمن را اهميت دهيم. گرچه من مي‌دانم اگر تبليغ هم نکنيم، يقين داشته باشيد که 22 بهمن هميشه خوب شده است و افتخار براي نظام و سربه زيري براي دشمن بوده است. اما اينکه ما روحانيت، براي اينکه 22 بهمن مربوط به روحانيت است؛ بايد ترويج و تبليغ کنيم. و بايد انشاء الله يک 22 بهمني که از سال گذشته بهتر باشد، پيدا شود.
 مردم مي‌آيند، اما براي همۀ ما هم واجب و لازم است که تبليغ آن را بکنيم. به مردم بگوييم که قضيۀ 22 بهمن مربوط به نظام است و همه نظام را دوست دارند و همه بايد از اين نظام جمهوري اسلامي ترويج نمايند. بي‌تفاوت از اين قضيه نگذريم. گرچه به تجربه هم اثبات شده ولو اينکه تبليغ هم کمرنگ باشد، اما مثل اينکه ارادۀ پروردگار است که اين 22 بهمن خيلي عالي درآيد. افتخار براي نظام و کوبندگي براي دشمن باشد. به مردم به طور مستقيم و غيرمستقيم بگوييد که اين 22 بهمن مربوط به اين اختلافها و اين ندانم کاريها و مربوط به اين نزاعهاي دسته جمعي نيست. اصلاًبهمن ربطي به اين حرفها ندارد. ما بايد متحد باشيم و چه باشيم و چه نباشيم، 22 بهمن داريم و بايد ترويج کنيم. مسئولين ما ندانم کار باشند يا نباشند و اين اوضاع را براي اجتماع جلو آورده باشند يا نباشند و يا خوب باشند يا بد باشند؛ هيچکدام مربوط به 22 بهمن نيست. 22 بهمن يک عيد است و مربوط به نظام و اسلام عزيز و مربوط به حکومت روحانيت است و هميشه مردم دوست داشتند و خواهند داشت. انشاء الله به دست همين مردم و به رهبري امام زمان در اين 22 بهمن پرچم اسلام روي کرۀ زمين افراشته شود و حکومت اسلامي و حکومت اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» سرتاسري شود.
 از شما تقاضا دارم که راجع به 22 بهمن مواظب باشيد که چيزي را تقصير نظام و جمهوري اسلامي نگذاريد و به مردم بفهمانيد؛ مردم هم مي‌فهمند که ما اگر مشکل و نزاع و ندانم کاري داريم، هيچ ربطي به اين عيد بزرگ و 22 بهمن و به جمهوري اسلامي ندارد.
 مطلب ديگري را هم براي مردم يادآوري کنيد که اين دفعه اول نيست. در همان زمان که اين نظام پيروز شد، اينگونه مشکلها را داشتيم و حتي بالاتر هم بوده اما يادمان رفته است. و اما ارادۀ حق بر اين بوده که مشکلها پشت سر گذاشته شود و به عبارت ديگر ضرري به نظام و ضرري به جمهوري اسلامي اصلاً و ابدا نخورد و مي‌بينيم که نخورده است. لذا بايد اين را هم تذکر دهيم که اين مصائبي که الان جلو آمده،‌اين اختلافها و ندانم کاريها و اين مشکلات کمرشکن براي مردم، دفعه اول نيست. ما هشت سال جنگ را پشت سر گذاشتيم، با فرضي که از نظر اقتصادي تحريمي بالاتر از اين تحريم داشتيم. ما نفت را به بشکه 5 دلار فروختيم و جنگ را اداره کرديم. البته مردم به سرپرستي روحانيت و روحانيت به سرپرستي حضرت امام و ولايت فقيه بودند و اما بالاخره اين مشکلات هميشه بوده است. در آن هشت سال دفاع مقدس، تنها صدام با ما نمي‌جنگيد، بلکه دنيا با ما مي‌جنگيد. ما از نظر امکانات، صفر بوديم و صدام از نظر امکانات بيست بود. پول او را قارونهاي خليج فارس به صورت ميليارد ميليارد و هزار هزار دلار مي‌دادند. بمبها را شوري روي سر همين اصفهان مي‌ريخت. آن جنايتهاي امريکا و غرب و آن مواد شيميايي غرييها و بالاخره دنيا پشت به پشت يکديگر کرده بود، فقط براي اينکه اين نظام نباشد؛ اما خدا مي‌خواست که اين نظام باشد. به قول حضرت امام دنيا هيچ غلطي نتوانست بکند. هيچ غلطي نه به اين معنا که به ما ضرر نزد. معلوم است که يکي از جوانهايي که ما از دست داديم، ارزشش به دنيا و آنچه در دنياست، بالاتر بود. بلکه آنچه او مي‌خواست نشد. يعني مي‌خواست براندازي کند و جمهوري اسلامي نباشد. در وقتي که جنگ تمام شد، اتفاقا اين شجرۀ طيبه ريشه دارتر شد. در وقتي که اين هشت سال جنگ تمام شد، يک وجب دنياي استکباري نتوانست از نظام جمهوري اسلامي بگيرد بلکه ريشه دار تر شد و شجرۀ طيبه قرآن شد. هميشه در اين سي و چهار سال ما مشکل داشتيم اما يادمان مي‌رود. مشکلات بالا و اختلافات عجيب و غريب که حضرت امام از اين اختلافات دق کردند و مردند؛ با آن همه شهامت و شجاعت.
 لذا اين اختلافات هميشه بوده است و اين حرفهاي بي معنا که الان بين مسئولين است، هميشه بوده است. اين تحريها هميشه بوده است؛ و بالاخره اين کمبوديها هميشه بوده است، اما الحمدلله شکستي از براي اين نظام نبوده است. عقب نشيني در جمهوري اسلامي و در نظام مقدس نبوده است، و اين يکي از معجزات اين نظام است. من تقاضا دارم در وضع فعلي که بد وضعي داريم، اما هميشه داشتيم ولي يادمان مي‌رود؛ اينها را به مردم بفهمانيم. و علي کل حالٍ مطلب سوم من هم اينکه اين اختلافها و اين ندانم کاريها هميشه بوده و اين شجرۀ طيبه قرآن به نام نظام جمهوري اسلامي، ذره‌اي ضربه نخورده است، بلکه روز به روز تنومندتر شده است. به قول قرآن: (کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ...* تُؤْتِي أُکُلَهَا کُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا...) «إبراهيم‌، 24- 25﴾.
 الان بيش از هزار رسانه شبانه روز عليه اين نظام کار مي‌کند. آنچه بايد برايش خون گريه کرد، اينکه آن هزار رسانه از دشمن است و دوست نما هم به عنوان نظام و جمهوري اسلامي ضربه مي‌زنند.و علي کل حال بيش از هزار رسانه عليه اين نظام شبانه روزي کار مي‌کند. اما راجع به اين نظام روز به روز ريشه دارتر مي‌شود. راجع به اصل نظام نه ريشه بلکه (تُؤْتِي أُکُلَهَا کُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا)؛ درحالي که الان هزار رسانه عليه ما کار مي‌کند، اما اين جمهوري اسلامي الان در دنيا صدا کرده است و در دنيا روي آن حساب مي‌شود. چه کسي کرده است؟! چه شده است؟! ما که خيلي اوقات کارشکني مي‌کنيم، پس چه شده که دشمن نمي‌تواند کار کند؟!
 مسئله را بايد روي چيز ديگري يعني مطلب چهارم ببريم و آن اينست که اصل پيروزي اين نظام يک معجزه بوده است. همۀ اينها را شما شنيديد و براي مريدهايتان گفتيد و ما هم گفتيم. از 15 خرداد که شروع شد تا امروز، مي‌بينيم که هميشه با خرق عادت، هميشه با معجزه، اين نظام جلو رفته است. در 15 خرداد تصميم گرفتند حضرت امام را شهيد کنند، اما خدا جلوي آن را گرفت. حضرت امام را تبعيد کردند، چه کسي در اين تبعيد موجب تقويت نظام شد؟! خدا. حضرت امام را به نجف آوردند براي اينکه حضرت امام در ميان مراجع و در ميان علما يکي از مراجع معمولي شود، چه کسي ناگهان آن تلاطم عجيب را در نجف ايجاد کرد؟! خدا. حضرت امام بالاخره منجر به فرانسه شد، چه کسي اين کار را کرد؟! خدا. حضرت امام مي‌گفتند اصلاً‌به ذهن من نمي‌آمد.
 آمدن حضرت امام از فرانسه به ايران، يک معجزه بود. آمدن حضرت امام و صحبت کردن حضرت امام و بعد از صحبت کردن، حضرت امام چند ساعت گم شدند و اصلاً پيدا نبودند. بعد هم حکومت نظامي جلو آمد که اگر به حسب ظاهر بود، همۀ اينها يعني نظام را نابود کردند، پس چه کسي حصر را شکست و چه کسي اين ترس را در دل دشمن انداخت که خود به خود به پايگاه‌ها رفتند و جمهوري اسلامي پيروز شد؟!
 اينکه اين جمهوري اسلامي پيروز شد، هيچ کس آن را پيروز نکرد، جز خدا. بعد جمهوري اسلامي پيروز شد و در دنيا صدا کرد. به قول حضرت امام مستضعفين بيدار شدند. مستکبرين خواب آلود بيدار شدند و هشت سال جنگ را جلو آوردند. صدام گفت من شش روزه تهران هستم و به حسب قاعده و به حسَب سياست درست مي‌گفت، اما خدا صدام و جمهوري اسلامي را به اينجا رساند. مثل اينکه پروردگار عالم از وقتي که اين نظام شروع شد، زمينه درست شدن به طور غيرطبيعي بوده تا رسيده است به اينجا. همه غيرطبيعي بوده است، يعني خواست خدا بوده است و با سياست بازيها جور نيامده است و با سياستها هم جور نيامده است، بلکه با خرق عادتها جور درآمده است، و خرق عادتها موانع را يکي پس از ديگري عقب زده است و اقتضائات را يکي پس از ديگري جلو آورده است تا الان به اينجا رسيده است. اصل نظام و اصل جمهوري اسلامي نه اينکه تضعيف نشده در دنيا و در ميان مردم و در ميان اين مردمي که همه چيز خود را فداي نظام کردند، عقب نشيني هم نکرده است، بلکه همان عشقي که به نظام بوده، الان هم هست و اينها چيزي نيست جز معجزه از طرف خدا؛ و تمام اينها خرق عادت است. شما کم مي‌توانيد پيدا کنيد در اين سي و چهارساله که جريان يک جريان طبيعي راجع به اصل نظام باشد، بلکه اصل نظام را خدا آورده و اصل نظام را خدا تأييد کرده است و اصل نظام را خدا تأييد مي‌کند و انشاء الله اصل نظام را هم خدا جهاني مي‌کند و مائيم که بايد عقب نمانيم. مسئولين ما هستند که بايد دست از اين اختلافها بردارند و همچنين در ميان روحانيت هم اختلاف است و نبايد در ميان روحانيت اختلاف باشد و روحانيت بايد دست از اين اختلافات بردارند. عقب نشيني از نظام غلط است. اگر ما از دست کسي گله داشته باشيم و بدکاري و بيکاري و تحريمها و مشکلها باشد، اينها هيچ ربطي به نظام و جمهوري اسلامي ندارد و آنچه من مي‌بينم الحمدلله جمهوري اسلامي از روزي که صد در صد به آن آري گفتند، الان هم صد در صد به آن آري مي‌گويند. آنچه من مي‌فهمم دنياي استکباري از روز اول به اين جمهوري اسلامي «نه» مي‌گفت و کارشکني مي‌کرد و همه وقت هم شکست با او بود، الان هم چنين است. مثل اينکه خدا مي‌خواهد اين درّ گرانبها را در زير لاي و گلها، انشاء الله درخشنده نگاه بدارد تا اينکه به دست ما و به رهبري امام زمان، پرچم اسلام روي کرۀ زمين افراشته شود و حکومت اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» سرتاسر جهان را بگيرد.
 تقاضا دارم روي اين چهار مطلبي که گفتم هم فکر کنيد و هم به ديگران بگوييد که اين گفتن به ديگران لازم و واجب است. نگذاريد مردم سرد شوند، البته سرد نمي‌شوند و اين هم معجزه است.
 همين اصفهان شما در آن دفاع مقدس ناگهان سيصد ـ چهارصد شهيد در يک روز داده و فردا جبهه ها در همين اصفهان شلوغتر شده است. مردم سرد نمي‌شوند و مردم نظامشان را مي‌خواهند. مردم فهميده هستند و از اين حرفها در نمي‌روند، اما علي کل حالٍ ما هم بايد در اندازۀ وُسعمان تبليغ کنيم و مواظب باشيم کارشکني نکنيم و بالاخره همۀ ما اين 22 بهمن را به هر اندازه مي‌توانيم تبليغ کنيم. انشاء الله روز يکشنبه يک افتخار براي نظام و يک سرافکندگي براي دشمن و يک تنبّه براي مسئولين ما باشد.
 والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo