< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

94/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی روایات حدود/ولایة الفقیه
بحثمان در باب حدود بود که گفتیم از روایات باب حدود ولایت فقیه که مورد بحث ماست آشکارتر می شود.
امروز در باب حد لواط مختصراً مطالبی را عرض می کنیم، یکی از جاهائی که اجتهاد و فقاهت انسان ظاهر می شود در جمع بین اخبار می باشد، ما در اکثر ابواب فقهی اخبار متعارض داریم، یک فقیه در صورتی می تواند این اخبار را جمع کند که در فقه مهارت و تخصص کامل داشته باشد هم از لحاظ مبانی و اصول و هم از لحاظ رجال و فهم دلالت و ظواهر روایات و خلاصه جمع بین اخبار مختلف یک صحنه ای است که فقاهت انسان در آن ظاهر می شود.
در بحث لواط چند طائفه روایت داریم که از لحاظ ظاهر با هم تعارض زیادی دارند، صاحب وسائل در جلد 18 وسائل الشیعه چند باب برای این موضوع منعقد کرده است.
طائفه اولی دلالت دارند بر اینکه لائط (لاط یلوط لائط و ملوط مثل قال یقول قائل و مقول) مطلقا باید کشته شود و دیگر قید اینکه محصن و یا غیر محصن باشد ندارد که این طائفه اولی در صفحه 423 از جلد 18 وسائل الشیعه 20 جلدی و در باب 5 از ابواب حد لواط ذکر شده اند.
طائفه دوم اخباری هستند که دلالت دارند بر اینکه لائطِ محصن(یعنی مردی که به زوجه خودش دسترسی دارد)کشته می شود و لائطِ غیر محصن تازیانه می خورد که این طائفه نیز در صفحه 417 از جلد 18 وسائل 20 جلدی و در باب اول از ابواب حد لواط ذکر شده اند.
طائفه سوم اخباری هستند که دلالت دارند بر اینکه لائطِ محصن باید سنگسار شود و غیر محصن باید تازیانه بخورد، در واقع کیفیت قتل در این طائفه از اخبار فرق می کند.
خوب و اما در هیچکدام از طوائف ثلاثه ی اخبار اشاره ای به امام و حاکم و والی نشده و از طرفی فقهاء ما بین این سه طائفه از اخبار جمع کرده اند به اینکه امام مخیر می باشد، خب فقه ما به این صورت است که بدون امام عمل کردن به احکام فقهی تحقق پیدا نمی کند، هم در شرایع و هم در تحریرالوسیله و منهاج الصالحین و جواهر و دیگر کتب فقهی ما حاکم شرع و امام مخیَّر شده است.
در کیفیت کشتن نیز چند نوع ذکر شده است؛ اول ضرب بالسیف، دوم سنگسار، سوم پرتاب کردن لائط از یک نقطه بلند مثل قله کوه با دست و پای بسته، چهارم سوزاندن، پنجم خراب کردن دیوار بروی لائط، خب در تمام اینها گفته شده که امام مخیَّر به انجام هرکدامشان می باشد با اینکه در روایات ما کلمه امام ذکر نشده است بلکه فقه ما فقهی است که در زمان غیبت امام عصر علیه السلام جز اینکه امام و حاکم و والی و فقیه عادل احکام الهی را اجراء کند راه دیگری وجود ندارد لذا فقهاء ما در جمع بین روایات به ترتیبی که عرض شد فرموده اند امام و حاکم و فقیه و والی کلاً مخیَّر بین اجراء حکم لائط در صور مختلف می باشد، این بحث مربوط به حد لواط بود که با ذکر آدرس به عرضتان رسید.
امروز آخرین جلسه درس از سال تحصیلی می باشد اگر در طی جلسات درس فرصت نشد جواب برادران را بدهیم قصوراً یا تقصیراً عذر خواهی می کنیم و حلیت می طلبیم و و همه عزیزان را به خداوند متعال می سپریم، خداوند یارو یاور و نگهدار شما باشد از همه ملتمس دعا هستیم... .
پایان سال تحصیلی 94-93.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo