< فهرست دروس

درس تفسیر استاد ری شهری

95/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفسیر سوره بقره:

"یقیمون" به معنای درست و پیوسته خواندن نماز است و اقامه نماز یکی از ویژگیهای اولیای راستین الهی به شمار می‌رود.

خشوع ظاهری و باطنی از ویژگیهای نماز اولیای راستین :

خداوند در سوره مومنون می‌فرماید: اگر کسی نماز را اقامه کند در زندگی دنیوی و اخروی کامیاب می‌شود؛ خشوع در قرآن گاهی به قلب و گاهی هم به چشم و صدا نسبت داده می‌شود و این خشوع ظاهری است.

خشوع باطنی:

خشوع باطنی با همه وجود محقق می‌شود؛ خشوع در نماز آن است که انسان با همه وجود متوجه خدا باشد.

انسان به هر اندازه که در نماز حضور قلب داشته باشد به همان مقدار نمازش مورد قبول درگاه احدیت قرار می‌گیرد، اقامه نماز با حضور قلب تحقق می‌یابد.

مراقبت و پاسداری از دیگر ویژگی‌های اقامه صلاة اولیاء الله:

اولیای الهی نه تنها نمازشان را با خضوع به جا می‌آورند بلکه از نماز خود پاسداری کرده و آداب نماز را رعایت می‌کنند همچنین اولیای الهی نماز را به صورت پیوسته اقامه کرده و هرگز اهل جزع و فزع نیستند.

انسان به چه صورت می‌تواند به اقامه نماز نزدیک شود؟

حضرت آیت‌الله بهجت فرمودند: اول وقت خواندن نمازهای یومیه، انسان را به درجات بالا می‌رساند؛ مراقبت و حضور قلبی در نماز انسان را به اقامه حقیقی نماز سوق می‌دهد.

انسان نباید اهل سخن لغو و بیهوده باشد، انسان در هنگام قرائت نماز باید به اذکار توجه داشته باشد تا بتواند اقامه کننده نماز باشد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo