< فهرست دروس

درس تفسیر استاد ری شهری

95/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفسیر سوره بقره:

تبیین بخشی از آیه شریفه ﴿مما رزقناهم ینفقون﴾:

متقین علاوه بر این که به غیب ایمان دارند برپاکنندگان نماز و اهل انفاق هستند.

حکمت مترتب شدن انفاق به نماز در آن است که نماز بخل را از انسان زائل و عامل فلاح انفاق دهنده می‌شود.

انفاق مشکلات اقتصادی جامعه را برطرف می‌کند:

اقامه کنندگان نماز انسان‌های بخیل نیستند اقامه نماز و انفاق پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند کسی که نماز اقامه می‌کند اگر انفاق نداشته باشد مانند کسی است که نماز به پا نداشته است.

خداوند در قرآن کریم اقامه نماز و انفاق را در کنار یکدیگر ذکر می‌کند:

اگر در جامعه‌ای فقیری باشد به طور قطع حق او را کسی ضایع کرده است.

گونه‌های مختلف زکات و انفاق:

زکات و انفاق به دو صورت ظاهری و باطنی است، زکات ظاهری همان فتوای مراجع عظام است که به چند امور اختصاص می‌یابد، اما زکات باطنی زمانی که انسان برطرف شدن نیاز دیگری را که به مراتب کمتر از نیاز خودش است بر خود مقدم بداند و در رفع نیاز او اقدام کند، صورت می‌پذیرد و نزد خداوند این گونه زکات بسیار ارزشمند بوده و زمینه رشد انسان را فراهم می‌آورد.

انفاق واجب و مستحب:

انفاق واجب به افرادی که واجب النفقه هستند تعلق می‌گیرد؛ اما انفاق مستحب همان مال حق المعلوم است یعنی انسان مقدار معلومی از مال خود را برای فقرا و نیازمندان اختصاص دهد.

امروز وضعیت مردم حاشیه نشین شهرری بسیار تاسف انگیز است باوجود کمک‌هایی که صورت می‌پذیرد؛ اما کافی نیست و نیاز به سرمایه گذاری هنگفت دولت و مسؤولان دارد تا کار اساسی در این منطقه صورت بپذیرد.

انفاق دراصل قرض دادن به خداوند است:

انسان باید در انفاق اعتدال داشته باشد انسان اگر حقیقت انفاق را باور کند با دل و جان از مال خود برای رضای خدا بهره می‌برد، التزام به انفاق مستحب انسان را به بالاترین مراحل تقوا سوق می‌دهد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo