< فهرست دروس

درس تفسیر استاد ری شهری

96/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفسیر، سوره مبارکه بقره آیه پنجم:

 

«باور به یگانگی خداوند سبحان، اساسی ترین رکن «فلاح» و سعادت انسان و جامعه انسانی در دنیا و آخرت است.»

 

«توحید مراتبی دارد که با گفتن کلمه طیبه « لااله الا الله» آغاز می شود و پیامبر خدا(ص) نیز در سالهای نخست دعوت علنی مردم بهاسلام دعوت خود با این جمله آغاز کرد، « لا اله الله تفلحوا » یعنی کلمه توحید را بگویید سعادتمند می شوید و در ادامه کلمه « فلاح » را به سعادت و سروری در دنیا و آخرت معنا کردند.»

 

چرا جوامع اسلامی که همه کلمه توحید را می گویند ولی سعادتمند نیستند و بلکه به طور مثال حتی در برابر ۴-۵ میلیون صهیونیست و در برابر دنیای استکبار نمی توانند بایستند؟

 

«پاسخ: این پرسش را می توان در روایت شریف سلسلة الذهب مشاهده کرد و آن عدم برخورداری از نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.»

 

«بیان لااله الاالله قدم اول است، اما باید این کلام در وجود انسان اثر داشته باشد و انسان به این باور یقینی برسد و هیچ کسی را غیر از خدا در امورات خودش موثر نداند.»«کلمه توحید آغاز راه است اما رسیدن به مقصد شرایطی دارد که در حدیث معروف سلسلة الذهب به آن ها اشاره شده است که مهمترین آن ها ولایت اهل بیت (ع)، است از این رو فلاح و سعادت فردی و اجتماعی بشر از رابطه مستقیمی با رعایت این شرایط دارد.»«کسی که هوای نفس و خواسته دلش را خدای خودش قرار دهد، حقیقت لااله الاالله در درون او تحقق نیافته و اگر چه آن را به زبان جاری کرده باشد و مشمول « فلاح » و سعادتمندی در دنیا و آخرت نخواهد شد.»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo