< فهرست دروس

درس تفسیر استاد ری شهری

96/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفسیر آیه ششم از سوره مبارکه بقره:

 

«ریشه کفر به معنای پنهان كردن و کافر به معنای پنهان کننده است، که در قرآن کریم هم دارای اقسام مختلف است و هم اینکه این پنهان کردن هم جنبه مادی دارد، مثل پنهان كردن دانه زير خاك و نیز جنبه معنوي همچون پنهان كردن باورهاي موهوم .»

 

«خداوند می فرماید:

 

مَثَل دنیا از هر حیث آن همچون مال، ریاست و انواع شهوات و دارایی های دنیایی، مَثَل گیاهان روئیده شده در فصل بهار است که چشم ها را خیره می کند، و بیننده تصور می کند که همیشه این گیاهان سر سبز و خوش منظر خواهند بود، در حالی که در گردش ایام فصل خزان و فصل زمستان وضعیت ظاهری آن تغییر خواهد کرد.»

 

استناد به آیه ٢٥٦ سوره مبارکه بقره:

 

«ممکن است در ظاهر تصور شود، کافر همیشه به معنای بد بکار می رود، در حالی که اقسام کفر عبارتند از كافری که فاقد مدح و ذم است، همچون كشاورزی که دانه را در دل خاک پنهان می کند و كافر نيكو یعنی کسی که پنهان كننده باطل است و كافر نكوهيده که پنهان كننده حق بشمار می رود.»

 

استناد به آيه ٥٢ سوره مبارکه عنکبوت:

 

«انواع كفر نكوهيده به معنای كفر جحود شامل كفر جهلي و كفر عملي می شود، از این رو امام باقر(ع) در روایت شریفی می فرمایند: اگر بندگان ، آن گاه كه نمي دانستند درنگ مي كردند، گرفتار انكار و كفر نمي شدند و در روایت دیگری از حضرت علی(ع) آمده است که اگر بندگان ، به گاه ندانستن ، از اظهار نظر باز مي ايستادند، كافر و گمراه نمي شدند.»

«کنترل خشم و غضب و همچنین پوشاندن عیوب دیگران از بهترین سجایای اخلاقی است، زیرا که صفت ستاریت از صفات خدای متعال بشمار می رود و خداوند این رفتار را میان بندگان خود دوست دارد، که بدی ها را پنهان و خوبی را ها ظاهر نمایند.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo