< فهرست دروس

درس طب استاد ضیائی

88/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تیروئید
تیروئید گاه کم کار و یا پرکار می شود و گاه سرطانی می شود. برای تشیخص بیماری تیروئید باید به متخصص آن مراجعه کرد.
تیروئید غده ی کوچکی است که در قسمت پائین گردن و در زیر حنجره قرار دارد. از غده ی تیروئید هورمون تیروکسین ترشح می شود. این هورمون سوخت و ساز بدن را در متابولسیم بدن تنظیم می کند. غده ی تیرئید توسط هورمونی که توسط غده ی هیپوفیز مغز ترشح می شود کنترل می شود. بنا بر این در آزمایش هایی که برای بررسی کارکرد تیروئید انجام می شود باید هورمون هیپوفیز را نیز آزمایش کرد.
کم کاری غده ی تیروئید به خاطر توده ی سرد یا گرم است که این کم کاری عوارضی دارد که از جمله می توان به پف دور چشم که در زمان ما با ماده ی رادیواکتیو عکس برداری می شود زیرا توده ی گرم موارد رادیواکتیو بیشتری جذب می کنند.
برای نمونه برداری از غده ی تیروئید چون درد بسیار کمی دارد به شکل سرپایی و با سوزن باریکی نمونه برداری می کنند.

در صنعت پزشکی آشکار ساز کل بدن نیاز به مواد رادیو اکتیو دارد همچنین در شتاب دهنده و رآکتورها و سی تی اسکن و آم إی آر نیاز به فنآوری کاربردی هسته ای داریم. از رادیو داروهای رآکتور تهران هشتصد و پنجاه هزار بیمار در سطح کشور و در حدود صد و هشتاد بیمارستان استفاده می کنند.
روحانیت شیعه و مجتهدین و مراجع صالح و بالاخص ولی فقیه مرزبان دین هستند. از جمله کارهایی که این مرزبانان عقیدتی و عملی انجام می دهند افزایش دقت و کیفیت در بیان حکم و عمل صالح است. همچنین است تسهیل در آموزش و پرورش افراد جامعه.
همان گونه که برای هر کشوری گمرکی وجود دارد که مانع از ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور می شود. در هر گمرک دو کار انجام می شود: افزایش دقت و کیفیت کالا و همچنین تسهیل تجارت. لازمه ی تسهیل، سرعت است که با افزایش دقت همراه است چون توازن بین تدارکات و نفرات موجود و توان ابزاری و نفراتی باید وجود داشته باشد تا بین دقت و سرعت بتوان توازن ایجاد کرد. این فرمول در عقائد، احکام، اخلاق و مانند آن به دست امام و جانشین امام می باشد.
بعضی اشکال می کنند که جامعه ی اسلامی احتیاج به ولی فقیه ندارد و حال اینکه هر جامعه ای حتی خانواده که کوچکترین واحد خانواده است به سرپرست احتیاج دارد.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: در جامعه همواره باید کسی در رأس باشد و الا در جامعه هرج و مرج رخ می دهد. حتی اگر پادشاهی که صالح نیست باشد بهتر از وجود هرج و مرج در جامعه است.
اگر انسان خداوند را ببینید و ولایت مدار باشد هرگز از بین می رود کما اینکه امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: شما برای بقاء خلق شده اید نه برای فناء. خداوند در قرآن می فرماید که وجه الله باقی می ماند و فناء پذیر نیست و در روایت است که مراد از وجه الله چهارده معصوم اند. به همین دلیل عالمی که ولایت پذیر است و به تکلیف خود عمل می کند هرگز فانی نمی شود و همواره باقی است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo