اخبار سال 1386
پخش زنده درسها در سال تحصیلی جدید 86/7/28
پخش زنده درسها از روز يكشنبه 29 مهر ماه (ساعت 11 صبح) با درس تفسیر قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی آغاز مي شود.

بازگشت
   

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo