ارتباط عالمان با عالمان و برقراری ارتباط زنده اینترنتی حوزه‌های علمیه قم ، مشهد ، نجف و شهرستان‌ها از اهداف مدرسه فقاهت است. طلاب با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانند در دروس حوزوی به صورت زنده شرکت کنند و درس استاد را از طریق رایانه یا تلفن همراهی که به اینترنت متصل است بشنوند.
 
ارتباط مردم با عالمان دینی برای پرسشگری دینی ، از اهداف ارتباط شیعی است . مردم می توانند پرسشهای خود را از طریق رایانه یا تلفن همراهی که به اینترنت متصل است ، از عالمان دینی قم ، مشهد و نجف بپرسند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo