آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه-محرمات
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
اجراي برائت از جانب عامي /ح... 97/02/19
بررسي ادله تحريم /حلق لحيه ... 97/02/05
بررسي ادله تحريم /حلق لحيه ... 97/01/29
روايات داله بر تحريم حلق لح... 97/01/22
ادله تحريم /حلق لحيه /محرمات 97/01/15
استمناء /تلذذ جنسي /محرمات 97/01/08
استمناء /تلذذ جنسي /محرمات 96/12/23
نظر به فيلم و عكس مبتذل /تل... 96/12/16
نظر به فيلم و تصاوير مبتذل ... 96/12/09
تلذّذ با عكس و فيلم /تلذّذ ... 96/11/25
مستثنيات غيبت /غيبت /محرمات 96/11/18
مستثنياتِ غيبت /غيبت /محرّمات 96/11/04
مستثنيات غيبت /غيبت /محرمات 96/10/27
مستثنيات غيبت /غيبت /محرمات 96/10/20
مستثنيات غيبت /غيبت /محرمات 96/10/13
وجوب استغفار براي مغتاب (با... 96/10/06
وجوب استحلال /غيبت /محرمات 96/09/29
دفاع از مغتاب /غيبت /محرمات 96/09/22
استماع غيبت /غيبت /محرمات 96/09/08
غيبت صبي و مجنون /غيبت /محرمات 96/08/10
غيبت مخالفين /غيبت /محرمات 96/08/03
غيبت مخالفين /غيبت /محرمات 96/07/26
غيبت مخالفين /غيبت /محرمات 96/07/20
احكام غيبت /غيبت /محرّمات 96/07/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo