برای «مرتب‌سازی» می‌توانید بر روی استاد، مکان یا موضوع کلیک کنید
ردیف استاد مکان زمان موضوع توضیح
فقیهی، محسن قم هر روز فقه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی
طرح درس
موضوع: فقه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی
پیشگیری از جرم در چند مقدمه و سه بخش پیگیری می شود:
مقدمات (جرم شناسی در فقه و حقوق، جایگاه پیشگیری از جرم در فقه و حقوق، اهمیت و ضرورت توجه به پیشگیری از جرم، اهداف بیشگیری از جرم، توضیح الفاظ دخیل در عنوان بحث، اقسام پیشگیری)
1.مبانی فقهی پیشگیری از جرم (وجوب حسم ماده فساد، حرمت مقدمه حرام، وجوب دفع منکر، وجوب ارشاد جاهل، وجوب پیشگیری از باب حسبه، وجوب سد ذرائع، حرمت اعانه بر اثم، وجوب تنبیه الغافل، وجوب هدایه الضال، قاعده اهم و مهم)
2.علل و اسباب پیدایش جرم و راهکارهای پیشگیری از آن در فقه و حقوق (علل فردی، خانوادگی و اجتماعی)
3. تطبیقات (استراق سمع، دوربین، دزدگیر و ...)

عباسی‌خراسانی، هادی قم شنبه‌ها - بعد از ظهر فقه المشاوره موضوع: فقه المشاوره
مراد از فقه المشاوره استنباط روشمند دیدگاه اسلام نسبت به مباحث مشاوره است:
الف- مسائل فقهی در عرصه مشاوره.
ب- مسائل روان‌شناختی

سرفصل‌های سال اول:
1.حوزه معنایی مشاوره و مفهوم شناسی مشاوره در منابع اسلامی.
2.تعریف و ماهیت مشاوره بر اساس متون دینی.
3.بیان تاریخچه مشاوره.
4.ارتباط فقه با مشاوره (مفهوم شناسی فقه المشاوره، محور های اصلی فقه المشاوره، ارائه مدل).
5.توسعه در روش های فقه و مشاوره.
6.احکام خمسه مشاوره.
7.تعارض مشاوره و فقه در احکام.
8.فرایند مشاوره بر اساس متون دینی.
عباسی‌خراسانی، هادی قم شنبه تا سه‌شنبه بانکداری اسلامی موضوع:بانکداری اسلامی
۱.ضرورت بانکداری اسلامی
2.اصول اقتصاد اسلامی
3.موانع اقتصاد اسلامی
4.اصول بانکداری اسلامی
ترابی، مرتضی قم هر روز بانکداری اسلامی طرح درس موضوع: بانکداری اسلامی
دو نوع بانکداری در جهان وجود دارد:
۱.بانکداری سنتی که به آن بانکداری تجاری نیز گفته می‌شود و بر اساس ربا کار می‌کند
۲.بانکداری مشارکتی که به آن بانکداری اسلامی گفته می‌شود که از راهکارهای عقود و ابزارهای اسلامی برای بانکداری استفاده می‌کند. مسائل و طرح‌های مربوط به بانکداری مشارکتی در سال جدید بحث می‌شود.
واعظ‌موسوی، سید محمد قم هر روز نماز طواف موضوع: نماز طواف
ارسطا، محمدجواد قم هر روز فقه اجتماعی موضوع: فقه اجتماعی
با محوریت عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر

فقه اجتماعی تکمیل کننده فقه فردی است اما هم از لحاظ موضوع و هم از جهت مکلفین و هم از حیث شیوه استنباط با فقه فردی متفاوت است و باید در کنار فقه فردی مطرح شود تا فقهی را بسازد که تئوری واقعی و کامل اداره ی انسان از گهواره تا گور ساخته شود.

محمدی قائینی، محمد قم هر روز کتاب القضاء موضوع: کتاب القضاء
عنوان بحث «ادله اثبات» است و شروع آن با بحث یمین است که بر اساس «تکملة المنهاج» مرحوم آقای خوئی است که با بحث یمین شروع می شود و به همان مناسبت مباحث مطرح می شود و ادامه پیدا می کند.
فرخ‌فال، احمد قم هر روز فقه تعاملات عالم هستی و بشری (فقه العلاقات العالمیه) موضوع: فقه تعاملات عالم هستی و بشری (فقه العلاقات العالمیه)
این مبحث از موضوعات فقه معاصر است که تعاملات عالم هستی در سه فصلِ تعاملات خدا، تعاملات انسان و تعاملات کائنات (اکو سیستم) را شامل می شود. سال آتی در مورد تعاملات حاکمیت و ولایت و نیز مباحث جدیدی که در این زمینه مطرح است می باشد.
ملکی، محسن مشهد چهارشنبه‌ها فقه پزشکی موضوع: فقه پزشکی
داروسازی و حکم تهیه دارو از حیوانات حرام گوشت
نقیبی، سید مهدی مشهد شنبه تا سه‌شنبه رشوه موضوع: رشوه
1- حقیقت رشوه
2- حکم تکلیفی و وضعی رشوه
3- رشوه در حکم، قضا و فتاوا
4- ذکر مصادیق رشوه و ارتزاق قاضی از بیت المال
5- حکم اجیر شدن قاضی و هدیه گرفتن او
6- رشوه در امور اداری و ...
عادلی‌نیا، ابوالفضل مشهد یکشنبه‌ها قضا (بررسی فقهی رعایت تساوی میان طرفین دعوا) موضوع: قضا
1- تساوی طرفین در جایگاه و محکمه
2- امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک
3- اصل تساوی سلاح‌ها
4- حق برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی
5- هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در دادرسی‌های کیفری
عادلی‌نیا، ابوالفضل مشهد چهارشنبه‌ها فقه نظام روابط اجتماعی موضوع: فقه نظام روابط اجتماعی
1- مفهوم روابط اجتماعی مبتنی بر ادبیات اسلامی (ولایت طولی و عرضی)
2- تقسم بندی اجتماعی مبتنی بر ادبیات اسلامی (مومن، کافر، منافق، مستضعف) کدام است؟
3- بایدها و نبایدها بین اقشار اجتماعی (رابطه مومن با غیرشیعه و رابطه مومن با کافر) چیست؟
4- دیدگاه و راهکار اسلام در مورد مسائل و روابط اجتماعی، دروغ، دروئی، تهمت، غیبت، خوشونت، عدم مدارا، تعصب و قوم مداری چیست؟
حسینی‌فقیه، سید محسن مشهد شنبه تا سه‌شنبه احکام خانواده موضوع: احکام خانواده
1- حکم استفاده از کلاه گیس و موی دیگران.
2- جمع بین فاطمیّتین (ازدواج با دو خانم سیده).
3- ازدواج مسلمان با کافر.4-بررسی اذن پدر در صحت ازدواج دختر
حسینی‌فقیه، سید محسن مشهد چهارشنبه‌ها فقه شعائر موضوع: فقه شعائر
1- مفهوم شناسی شعائر الهی
2- اقسام شعائر الهی
3- بیان اهمیت شعائر الهی
4- احکام عمومی شعائر الهی و شعائر حسینی (وجوب تعظیم شعائر الله، حرمت اهانت به امور محترمه در دین)
5- بررسی احکام (اولی و ثانوی) مصادیق در اقامه شعائر حسینی (لباس سیاه، گریه، تعزیه خوانی، شبیه خوانی، قمه زنی و ...)
درایتی، حمید مشهد هر روز فقه اقتصادی شرکت‌های تعاونی
زمانی، مهدی مشهد چهارشنبه‌ها فقه فضای مجازی موضوع: فقه فضای مجازی
سرفصل‌ها:
۱- مبادی تصوری وتصدیقی فضای مجازی
الف: تعریف فضای مجازی.
ب: نسبت فضای مجازی با حقیقی.
ج: تعریف فقه فضای مجازی.
د: شمول احکام فقهی نسبت به فضای مجازی.
۲- اقتصاد در فضای مجازی (مالکیت،خریدو فروش،ارز دیجیتالی و...)
۳- حقوق در فضای مجازی (ازدواج،دوست یابی،روابط محرم ونامحرم،کپی رایت و....)
۴- موضوعات اجتماعی در فضای مجازی (بازیها،تبلیغات،شبکه های اجتماعی و...)
عصمتی، محمد رضا مشهد چهارشنبه‌ها مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع: مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
الف) مباحث مقدماتی:
1- مفهوم شناسی: معنای قانون، رابطه قانون با فقه و حقوق.
۲- تاریخچه قانون گذاری: قانون گذاری قبل از اسلام، قانون گذاری در زمان حکومت معصوم علیه السلام، اولین قانون اساسی در جامعه اسلامی در عصر غیبت، مباحثی پیرامون قانون اساسی در مشروطه و انقلاب اسلامی.
۳- قانون و تقنین از منظر فقه اسلامی: ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت تقنین، ماهیت قانون، مقایسه قانون و حق، رابطه قانون با حکم شرعی (حکم اولی و ثانوی، واقعی و ظاهری)، رابطه قانون با حکم حاکم و فتوای مجتهد.
۴- منابع و مبانی و روش: منابع قانون، مبانی تقنین، روش تقنین.
۵- قانون گذار: شرایط قانون گذار، تخصص گرایی در قانون گذار، انتخابی یا انتسابی بودن قانون گذار، لزوم یا عدم لزوم تخصص در قانون گذار، جایگاه امارات و اصول عملیه در عملیات تقنین نزد قانون گذار.
ب) قانون اساسی (بررسی موردی مواد قانون اساسی از دیدگاه فقه اسلامی)
طباطبائی، سید ابوالفضل مشهد شنبه تا سه‌شنبه مسجد در طراز انقلاب اسلامی(فقه المسجد)
طرح درس
موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامی)
مباحث مقدماتی و تمهیدی:
1. مقدماتی در نوآوری و تطور در فقه
2. مقدماتی در بحث فقه المسجد

بخش‌ها
بخش اول: تأسیس و پیدایش مسجد / اهمیت مسجد / ساخت مسجد /اقسام مسجد.
بخش دوم: کاربری و معماری مسجد.
بخش سوم: اداره مسجد.
بخش چهارم: احکام خاص مسجد.
بخش پنجم: مراسمات و شئونات مسجد.
بخش ششم: آداب رفت‌وآمد و ورود و خروج مسجد.
بخش هفتم: ظرفیت گسترده مسجد.
بخش هشتم: مراقبت از مساجد قدیمی به‌عنوان میراث‌فرهنگی.

خاتمی، سید احمد قم هر روز فقه کاربردی موضوع: فقه کاربردی
1- تعریف: فقهی که تئوری زندگی باشد.
2- مبنای کاربردی بودن فقه چیست؟
3- انفتاح باب اجتهاد
4- عناوین اولیه و ثانویه
5- عمومات و اطلاقات
6- در فقه سیاسی معیار، فتوای کیست؟
7- ولایت فقیه از احکام اولیه است یا ثانویه؟
8- بررسی قواعدی که در عرصه حکومتی پرکاربرد است مانند (الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لا ضرر) و رابطه این قواعد با حکومت.
ربانی‌بیرجندی، محمدحسن مشهد هر روز فقه پزشکی، پیوند اعضا موضوع: فقه پزشکی، پیوند اعضا
1- حکم جدانمودن عضو از بدن انسان زنده
2- حکم جدانمودن عضو از بدن انسان مرده
3- حکم خرید و فروش عضو از انسان زنده و مرده
4- حکم وصیت به اهدای عضو
5- حکم پیوند عضو حیوان به انسان (حیوان نجس یا پاک)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo