آرشیو سال 1401-1400 درس خارج فقه-مسائل مستحدثه
استاد سید ابوالفضل طباطبائی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تتمه جهت دوم تطور و تكامل در ادوار فقه/ضرورت تطور فقه و تكامل آن... 1400/07/19
تتمه جهت دوم تطور و تكامل در ادوار فقه/ضرورت تطور فقه و تكامل آن... 1400/07/18
جهات ضرورت تطور فقه و تكامل آن (جهت دوم)./مقدمات فقه /فقه المسجد... 1400/06/30
ضرورت تطور، به‌روز رساني نمودن و تكامل فقه/مقدمات فقه /فقه المسج... 1400/06/29
فلسفه تبديل و تحول در كلمه فقه/ مقدمات فقه /فقه المسجد (مسجد طر... 1400/06/28
تكمله تحقيق در معناي كلمه فقه و بيان قول مختار به همراه دليل و م... 1400/06/27
تحقيق در معناي كلمه فقه/مقدمات فقه /فقه المسجد (مسجد طراز انقلا... 1400/06/23
اهميت علم و تعلّم/مقدمات فقه /فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي) 1400/06/22

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo