لفرز کل جزء، انقر علی الجزء المقصود (الترتيب، الأستاذ، الساعة، القسم لبث المباشر، المکان، العنوان)
الترتيب الأستاذ الساعة القسم لبث المباشر المکان العنوان
حشمت‌پور، محمدحسین 7 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 شعر شفاء
آلوستانی، حمیدرضا 7 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس1 کفایه1
حشمت‌پور، محمدحسین 7.30 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 شرح توحید ج1
حشمت‌پور، محمدحسین 7.30 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 شرح توحید صدوق ج2-پنج‌شنبه‌ها
احمدی فقیه یزدی، میرزا محمدحسین 7.30 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 خارج فقه
احمدی فقیه یزدی، میرزا محمدحسین 8 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 فقه معاصر
عابدی، احمد 8.30 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی تفسیر
خاتمی، سیداحمد 9 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 خارج فقه-بیع
حشمت‌پور، محمدحسین 9.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 رساله طلب اراده-شنبه‌ها
حشمت‌پور، محمدحسین 9.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 شرح منازل السائرین-پنج‌شنبه‌ها‌
حشمت‌پور، محمدحسین 9.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 اسفار-جلد ششم
سبحانی، جعفر 9.15 بخش مسجد اعظم قم-مسجد اعظم-شبستان سوم خارج اصول
اشرفی‌شاهرودی، مصطفی 10 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت الله خویی-مدرس1 خارج فقه
مقتدایی، مرتضی 10 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه دارالشفا-مدرس1 خارج فقه
خاتمی، سیداحمد 10 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 خارج اصول-مقدمه واجب
ترابی، مرتضی 10 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 خارج فقه-طهارت-شنبه تا دوشنبه
حشمت‌پور، محمدحسین 10.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 منطق شفاء
حشمت‌پور، محمدحسین 10.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 حکمت منظومه
آلوستانی، حمیدرضا 10.30 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس1 رسائل3
ترابی، مرتضی 11 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 فقه معاصر-پول و بانکداری اسلامی-سه‌شنبه و چهارشنبه
حشمت‌پور، محمدحسین 11 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 حکمت منظومه
حشمت‌پور، محمدحسین 16 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 اکر مالانائوس-پنج‌شنبه‌ها‌
خاتمی، سیداحمد 18.30 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 تفسیر
خاتمی، سیداحمد 20.15 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 مسائل مستحدثه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo