آرشیو سال 91-90 درس تفسیر-آیات اعتقادی
استاد سیدجعفر سیدان
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
91/03/03
91/02/27
91/02/13
91/01/30
91/01/23
90/12/24
90/12/17
90/12/10
90/12/03
90/11/26
90/11/19
90/10/21
90/09/23
90/08/18
90/08/11
90/08/04
90/07/27
90/07/20
90/07/13
90/07/06
90/06/30

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo