آرشیو سال 1400-1399 درس تفسیر-سوره بقره
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
آيه 135/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/03/19
آيه 134/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/03/12
آيه 133/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/03/05
آيه 132/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/02/29
آيه 131/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/12/20
آيه 130/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/12/13
آيه 129/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/12/06
آيه 128/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/11/29
آيه 127/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/11/08
آيه 126/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/11/01
آيه 125/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/10/24
آيه 124/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/10/17
آيه 122 و 123/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/10/03
آيه 121/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/09/26
آيه 120/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/09/19
آيه 119/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 99/09/12
آيه 117/تفسير قرآن كريم /تفسير سوره بقره 99/09/05
آيه 117/تفسير قرآن كريم /تفسير سوره بقره 99/08/28
آيه 116/تفسير قرآن كريم /تفسير سوره بقره 99/08/21
آيه 115/ تفسير قرآن كريم /تفسير سوره بقره 99/08/14
آيه 114/تفسير قرآن كريم /تفسير سوره بقره 99/08/07
آيه 113/تفسير قرآن كريم /تفسير سوره بقره 99/07/30
آيه 112/ سوره بقره/تفسير ترتيبي 99/07/16
آيه 110/تفسير قرآن كريم /تفسير سوره بقره 99/07/09
آيه 110/تفسير قرآن كريم /تفسير سوره بقره 99/07/02
آيه 109/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن 99/06/26
تفسير سوره بقره آيه 108 99/06/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo