آرشیو سال 62 درس رجال
حضرت آيت‌الله شبیری زنجانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
نکته اي در مور...جلسه 42
بررسي موارد ...جلسه 41
بررسي موارد ...جلسه 40
بررسي موارد ...جلسه 39
تحقيقي پيرامو...جلسه 38
بررسي محمد ...جلسه 37
بررسي موارد ...جلسه 36
جواب از موارد ...جلسه 35
کلامي حول ا...جلسه 34
رجال غضائري ...جلسه 33
موارد نقض و بر...جلسه 32
جواب از موارد ...جلسه 31
بررسي نقض ...جلسه 30
جواز از نقض ه...جلسه 29
جواب از نقض ...جلسه 28
موارد نقض در ر...جلسه 27
روايات ابن ابي...جلسه 26
جواب از مناق...جلسه 25
مشايخ ابن اب...جلسه 24
مشايخ ابن اب...جلسه 23
مشايخ ابن اب...جلسه 22
مرسلات ابن ا...جلسه 21
ثقه بودن مشا...جلسه 20
جمع بندي مبا...جلسه 19
صحت نزد قدماءجلسه 18
صحت نزد قدماءجلسه 17
تفسير کلام ک...جلسه 16
تفسير کلام ک...جلسه 15
حجيّت اجماع ...جلسه 14
تعداد اصحاب ا...جلسه 12
اصحاب اجماعجلسه 11
اعتبار روايات ...جلسه 10
معرفي فهرس...جلسه 9
معرفي رجال ...جلسه 8
اعتبار روايات ...جلسه 7
اعتبار احاديث ...جلسه 5
اعتبار احاديث ...جلسه 4
اشکالات مربو...جلسه 3
فايده ي علم ر...جلسه 2
علم رجال و فر...جلسه 1

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo